Již čerpám služby

a potřebuji:

Realitní systémy

Přihlásit se do realitního systému ReeGO24.

Zde je adresa: ReeGO24

Přihlásit se do realitního systému Syncroreal.cz.

Zde je adresa: SyncroREAL

Přihlásit se do realitního systému REEGO REAL.

Zde je adresa: ReeGO REAL

Přihlásit se do realitního systému Domy-CZ by ReeGO.

Zde je adresa ReeGO domy CZ

Přihlásit se do výše uvedených realitních systémů, ale neznám už. jméno nebo heslo.

Pokud váš uživatelský účet není OFFICE ADMIN, kontaktujte jakéhokoliv uživatele vaší kanceláře disponujícího oprávněním pro reset hesla jiným uživatelům a požádejte jej o reset hesla, bezpečnostní kód, nebo správné znění vašeho uživatelského jména.

Pokud je váš uživatelský účet OFFICE ADMIN, může vám resetovat heslo pouze pracovník technické podpory. V takovém případě kontaktujte HELPDESK ReeGO.

OFFICE ADMIN je zpravidla první uživatelský účet, který byl založen současně s vytvořením vaši kanceláře v systému.

Webovky

Užívám jeden z výše uvedených realitních systémů, k němuž mám v rámci licence také webové stránky a potřebuji upravit jejich obsah.

 • Mám webové stránky vytvořené před datem 31. 12. 2021 tj. v reego-system CMS.

  Do redakčního systému už od 1. 1. 2024 nemáte přístup.
  Řešením je:
  • Požádat o úpravu obsahu na HELPDESK ReeGO. Drobné úpravy budeme klientům provádět zdarma.
  • Požádat „obchoďáka“ o konverzi webu na platformu CMS VUE. Konverzí získáte intuitivnější nástroj na správu vašeho webu a moderní technologie pro lepší výsledky ve vyhledávačích.
 • Mám webové stránky vytvořené po datu 1. 1. 2022 tj. na platfomě CMS VUE

  V realitním systému přejděte v hlavním menu na záložku „Nastavení a doplňky“ a po té zvolte tlačítko „Správa webů“. Platí, že spravovat web může jen oprávněný uživatel v rámci vaši kanceláře nebo OFFICE ADMIN.

Nejsem uživatelem realitního systému, ale mám webové stránky vytvořené a provozované společností ReeGO a potřebuji upravit jejich obsah.

 • Mám webové stránky vytvořené před datem 31. 12. 2021 tj. v reego-system CMS

  Do redakčního systému už od 1. 1. 2024 nemáte přístup.
  Řešením je:
  • Požádat o úpravu obsahu na HELPDESK ReeGO. Drobné úpravy budeme provádět klientům do 31. 12. 2025 zdarma.
  • Požádat vašeho „obchoďáka“ o konverzi webu do CMS VUE. Konverzí získáte intuitivnější nástroj na správu vašeho webu a moderní technologie pro lepší výsledky ve vyhledávačích.  
 • Mám webové stránky vytvořené po datu 1. 1. 2022 tj. na platformě CMS VUE

  S největší pravděpodobností se přihlásíte k úpravám vašeho webu na stránce http(s)://vaše_doména/admin nebo http(s)://vaše_doména/login

  Na této stránce budete vyzváni k zadání přihlašovacího jména a hesla. Nemáte-li k dispozici heslo, vygenerujte si heslo nové. Neznáte-li ani váš login (zpravidla e-mail), obraťte se na HELPDESK ReeGO.

  Pozn.: Všechny weby běžící na platformě CMS VUE mají bezpečností prvek, který dle vlastního nastavení znemožňuje reset hesel účtům s oprávněním editovat obsah webu. V případě, že váš web provozujete v tomto režimu, může reset hesla provést pouze pracovník technické podpory ReeGO. V takovém případě kontaktujte HELPDESK.
E-maily

Nouzově se dostat ke své poště pomocí webového rozhraní

Přihlaste se svým login tj. vaší e-mailové adresy a heslem na této stránce:
https://hosting.y1.cz/roundcube/

Přidat, zrušit, změnit e-mailovou schránku, nastavit přesměrování, změnit heslo, nastavit odpověď v nepřítomnosti atd.

 • Potřebujete-li upravovat či přidat schránku jiného uživatele:

  Přejděte na tento odkaz https://hosting.y1.cz/webMailAdmin/index.php   a přihlaste se jako administrátor pošty vaší kanceláře/společnosti. Údaje jste obdrželi při založní e-mailu. V případě, že nemáte údaj k dispozici, obraťte se na HELPDESK ReeGO.
 • Potřebujete-li upravovat vaši vlastní schránku:

  Přejděte na tento odkaz https://hosting.y1.cz/webMailAdmin/index.php a přihlaste se vašim uživatelským jménem (je vaše e-mailová adresa) a vašim heslem. V případě, že nemáte tyto údaje k dispozici, obraťte se na administrátora pošty ve vaši kanceláři/společnosti resp. vaši domény.

Potřebuji nastavit poštu resp. poštovního klienta:

Dbejte pokynům v těchto třech krocích:

1) Převážná většina e-mailových klientů se vás v první fázi nastavování zeptá, zda má e-mail účet nastavit automaticky nebo si jej chcete nastavit ručně. Vždy volte nastavit ručně. Pokud se na tuto volbu neptá, předpokládejme, že můžete nastavovat.

2) Podle zavedeného způsobu práce s poštou zvolte typ účtu. Možnosti máte dvě. Obě metody jsou bezpečné, každá má své výhody i nevýhody. Vyberte si takovou, která vám lépe vyhovuje:

 • „POP3“ – u tohoto typu účtu se pošta nesynchronizuje, pouze se tzv. stahuje ze serveru do počítače. Používáte-li e-mail na více místech např. na PC, v notebooku a k tomu ještě např. ve vašem mobilu, doporučujeme druhý způsob připojení k serveru konkrétně „IMAP“. Využíváte-li k přístupu na e-mail jen jedno zařízení nebo více zařízení, ale nezáleží vám na tom, abyste v jednom zařízení měli k dispozici data i z jiných zařízení, použijte POP3.

  Výhody POP3: Při správném nastavení se na serveru se nekumuluje pošta a nemusíte hlídat případné zaplnění schránky. Metoda POP3 je rychlejší a nějak zvlášť nevytěžuje ani síť, ani vaše zařízení.

  Nevýhody POP3: Pošta se jednosměrně stahuje.  Nelze tak zajistit, aby odeslaná pošta z jednoho zařízení, byla dostupná i v jiném zařízení.
 • „IMAP“ – u tohoto typu účtu se veškerá pošta obousměrně synchronizuje. Znamená to, že když odešlete někomu zprávu v mobilu, získáte k této odeslané zprávě přístup později i ve vašem PC nebo skrze webové rozhraní poštovního serveru. Totéž platí pro kontakty, kalendář a další složky vaši schránky. 

  Výhody IMAP: Pošta se synchronizuje. Ve všech zařízeních budou k dispozici všechny složky pošty.

  Nevýhoda IMAP: Veškerá pošta vždy zůstává na serveru a hrozí zde riziko přeplnění schránky.  Více vytěžuje síť i vaše zařízení zejména při prvotním nastavení.

3) Nyní nastavte korektně názvy serverů, čísla portů a typ šifrování. V různých poštovních programech/aplikacích/klientech může následující nastavení probíhat v různém pořadí.

 • Pro náš e-mail hosting platí, že všechny servery mají stejný název (domain name). Konkrétně: „paja.reego.eu“

  Znamená to, že do položky IMAP server, v případě, že jste zvolili typ účtu IMAP, vepíšete: „paja.reego.eu“. Do políčka SMTP server (tj. server pro odchozí  poštu) zadáte též: „paja.reego.eu“. Zvolili jste variantu POP3? Do políčka server POP3 nebo políčka „název serveru POP3“ zadáte též: „paja.reego.eu“.
 • Nyní je potřeba správně nastavit typ šifrování/zabezpečení a čísla portů.  
  • pro server SMTP platí číslo portu 465 a typ šifrování SSL/TLS
  • pro server POP3 platí číslo portu 995 a typ šifrování SSL/TLS
  • pro server IMAP platí číslo portu 993 a typ šifrování SSL/TLS
 • Nastavení autentifikace:
  Pro příchozí i odchozí poštu platí, že je nutná autentifikace vašim uživatelským jménem a heslem. Obvykle stačí nastavit IMAP či POP3 a v nastavení odchozí pošty tj. SMTP postačí zaškrtnout políčko „server odchozí pošty používá stejné nastavení jako pro příchozí poštu“.
  Důležité je vědět, že všechny typy protokolů tj.: SMTP, POP3 i IMAP vyžadují tzv. autentifikaci. Pozor, některé poštovní aplikace používají nesprávné označení autentifikace, konkrétně slovíčko „autorizace“. Uživatelské jméno je vždy vaše celá e-mailová adresa. Heslo jste získali od správce vaší kanceláře nebo zakladatele účtu. V poštovních programech se zpravidla nastavuje zapamatování vašich přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli po každém přístupu do schránky zadávat znovu.

TIP: Abyste si ušetřili problém, před procesem nastavování pošty do vašeho poštovního klienta, důrazně doporučujeme, abyste si vždy ověřili, že se s vašimi přihlašovacími údaji dokážete přihlásit do webového rozhraní na stránce: https://hosting.y1.cz/roundcube/ . Pokud jste se korektně přihlásili, jsou vaše přihlašovací údaje správné a po té, pokračujte s nastavováním poštovního programu/klienta. Tímto jednoduchým krokem si ušetříte spoustu času a v případě řešení potíží s technikem hned vyloučíme nesprávnost či správnost vašich přihlašovacích údajů. 

Právní dokumenty

Smluvní podmínky pro realitní systém ReeGO24.

Smluvní podmínky ReeGO24 (HTML)

Smluvní podmínky ReeGO24 (PDF)

Smluvní podmínky k hostingu SMTP, NS a WWW.

Smluvní podmínky k hostingu (HTML)

Smluvní podmínky k hostingu (PDF)