ReeGO webFace

Služba určená pro rychlé a jednoduché nasazení a publikování obsahu z aplikace ReeGO, jako jsou výpisy nemovitostí (zakázek), poptávek, seznam makléřů, stránek s detaily apod. na váš stávající web.

Náročnost nasazení:

malá
Časová náročnost nasazení:
několik minut

 1. Funguje na principu online: dotaz - odpověď během prohlížení stránek.
 2. Jednoduše vložíte krátký PHP kód do vašeho stávajícího webu. O zbytek se postará ReeGO server.
 3. Získaná data jsou 100% validní dle standardů W3C.
 4. Srozumitelný DIV layout pro grafické přizpůsobení CSS. Neomezené možnosti pro vaše grafické návrháře.
 5. Nejedná se o vložený <iframe />. Roboti google a jiné vyhledávače tak indexují generované obsahy na rozdíl od metod s vloženým <iframe />.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Úvod a popis služby ReeGO webFace

Úvodem

Služba webFace je určena ke snadnému a rychlému napojení webových stránek na systémy ReeGO. Je tedy vhodná pro kanceláře, které již svoje webové stránky mají nebo pro kanceláře, které nechtějí znovu investovat balíky peněz do tvorby nového webu, a přesto chtějí jít cestou nejnovějších trendů, především v oblasti SEO. Se službou ReeGO webFace také šetříte náklady na vlastní hosting. Pro provoz webů napojených na službu webFace nemusíte instalovat žádné databáze a není zapotřebí velkých diskových prostorů u poskytovatelů hostingu. Vaše obrázky a dokumenty zůstávají uloženy v rámci systému ReeGO.

Popis služby

ReeGO webFace je v podstatě interface nebo jakási brána. Služba poskytuje vašemu serveru hotový, tj. zpracovaný, plně validní kus HTML kódu dle standardů W3C, který si na straně vašeho web serveru vkládáte do předem určené části vaší stránky. Celý proces komunikace probíhá online při každém přístupu návštěvníka na vaše internetové stránky formou dotaz – odpověď.

Nyní si popíšeme scénář toho co se vlastně děje při prohlížení vašeho webu, máte-li správně implementovaný webFace.

 • Uživatel (návštěvník) vašeho webu např. www.mujweb.cz přejde na stránku s nabídkou nemovitostí www.mujweb.cz/nemovitosti/, kde je umístěný krátký webFace kód například pro získání výpisu nemovitostí.
 • Váš hostingový server odešle požadavek na server ReeGO webFace. Do požadavku se formou parametru přibalí URL aktuální stránky, aby naše servery věděly, co přesně mají vracet (např. aby věděly, že mají vrátit, dejme tomu, HTML kód s třetí stránkou výpisu).
 • Server ReeGO připraví HTML kód pro váš web a ihned jej vrátí.
 • Váš server zakomponuje získané HTML do stránky.
 • Z vašeho serveru k uživateli putuje zpět kompletní HTML kód i s požadovaným obsahem.


Vše probíhá v řádu milisekund a tento scénář se opakuje při každém dalším dotazu na váš web. Ze scénáře je patrné, že k uživateli jde zpracovaný obsah vždy z vašeho serveru, a vždy je součástí vašeho zdrojového kódu. Totéž, co vidí uživatel, pak vidí i vyhledávací roboti google, seznam apod. Princip webFace znázorňuje následující diagram.


diagram-reego-webFace-navsteva-bezny-uzivatelKdyž si stránky prohlíží návštěvníkdiagram-reego-webFace-navsteva-robota-vyhledavaceKdyž si stránky prohlíží robot vyhledávačeProč je důležité, aby obsah byl součásti vašeho HTML kódu a byl generován vašimi stránkami?


Některé konkurenční systémy poskytují snadné a rychlé napojení na web realitních kanceláří pomocí vkládaného statického elementu <iframe> do zdrojových kódů HTML s odkazem na server poskytovatele. Touto metodou je možné obsahy s nemovitostmi napojit o pár minut rychleji, proces však skrývá řadu nedostatků. Jedním z nejvýznamnějších je, že generované obsahy nejsou vůbec viditelné pro vyhledávače google, seznam apod. Resp. vaše stránky viditelné jsou, ale na místo obsahu roboti vidí jen <iframe> s odkazem na úplně cizí web. Obsahy přejímané ze serverů od poskytovatelů pomocí vloženého <iframe> (výpisy nemovitostí, detaily nemovitostí apod.) jsou totiž generované až na straně prohlížeče u návštěvníka webu. Vložený element <iframe> prohlížeči říká, odkud má obsah tohoto elementu brát. Výsledným obsahem u návštěvníka je pak vaše stránka a do ní vnořená cizí stránka, jejíž obsah ve skutečnosti součástí vaší stránky není. Naoko to vypadá, že je vše v pořádku, ale roboty bohužel zajímá pouze skutečný obsah vašeho webu. Více o metodách s vloženým <iframe> ZDE.

WebFace nepoužívá metodu vložení bloku <iframe>, webFace do stránek vkládá hotový HTML kód. Ověřte zda vaše stránky nepoužívají <iframe> a že je vidí i vyhledávací roboti google, seznam apod.Pár slov než začnete


Jak již bylo řečeno, webFace poskytuje vašemu serveru už zpracovaný kód obsahu, například s výpisem nemovitostí, detailem nemovitosti, seznamu a kontaktních údajů makléřů atd. Kódy se generují při každém dotazu či vykreslení každé stránky na vašem webu. Znamená to, že při každém vykreslení stránky zpracuje server webFace požadavek a vrátí zpracovaný kód. Protože kód je, jak již bylo zmíněno, zpracován do finální HTML podoby, jeho nasazení do vašeho webu službou webFace je pak velmi snadné. I začínající programátor webů nebo amatér s minimálními znalostmi programování by měl být schopen vaše stránky na webFace napojit. Jednotlivé druhy obsahů neboli HTML kódů, připravených serverem ReeGO, se od něj získávají jednoduše pomocí funkcí čtení obsahu. V PHP to může být např.:

$obsah = file_get_contents(“http://[web_Face_URL]?password=[heslo]&method=[metoda]&[další_parametry]“)

Do proměnné $obsah je vždy vráceno serializované pole. Použitím funkce unserialize() získáte asociativní pole, ve kterém je pro vás nejdůležitější prvek – „content“. Právě obsah tohoto prvku jednoduše vypíšete a použijete ve vašich www stránkách. Typ HTML obsahu závisí na hodnotě vstupního argumentu „metoda“, resp. na typu volané metody. Pro výpis nabídek budete volat metodu advertList, pro detail metodu advertDetail atd. Více si ukážeme na praktických ukázkách v následujících kapitolách. Příklady zde uvedené na sebe navazují, a proto důrazně doporučuji tento návod používat jako průvodce krok za krokem. Začněte metodou advertList, pak advertDetail, advertFilter atd. Sekundárním smyslem toho manuálu také je se krok po kroku dopracovat k vytvoření kompletního jednoduchého realitního webu. Sami budete nakonec překvapeni, jak jednoduché to je.

Hodnoty a datové typy prvků vráceného pole:

 • [„content“] – je vždy HTML textový řetězec připravený pro vložení do stránek webu.
 • [„title“] – obsahuje buď prázdnou hodnotu, nebo textový řetězec určený pro titulek <title> www stránky. Např. advertDetail, brokerDetail nebo officeDetail vrací titulek nemovitosti, jméno makléře nebo název kanceláře. Jednotlivé metody budu blíže popisovat níže.
 • [„other“] – obsahuje prázdnou hodnotu nebo jiné doplňkové informace.
 • [„err“] – nevyužito (pouze pro režim ladění)


Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit kompletní stránky s implementovanou službou webFace, může být třeba web o čtyřech statických stránkách: Úvod, Naše nabídka, Detail nemovitosti a Kontakty. Do každé z těchto čtyř stránek vložíte jednoduchý kód pro získání konkrétního obsahu z ReeGO, jehož design vytvoří váš grafik podle libovolných vašich požadavků. Můžete se také spokojit se šablonou vzhledu popsanou v příkladech v tomto manuálu. Jednoduchý a funkční web realitní kanceláře tak můžete mít hotový v několika minutách.
Modifikacemi pomocných a nepovinných vstupních parametrů si můžete výpisy přizpůsobit ještě detailněji. Můžete přidávat nebo odebírat atributy nemovitosti, měnit rozměry generovaných fotografií, měnit pořadí vykreslení atributů, např. titulek nemovitosti, pak fotografie, nebo nejdříve fotografie a pak titulek apod.
Pomocí různých konfigurací popsaných v tomto manuálu, můžete s minimálním úsilím docílit profesionálních a především jedinečných stránek..

Kroky nezbytné pro aktivaci služby do provozu


Požádejte písemně nebo telefonicky oddělení naší technické podpory nebo našeho obchodního zástupce o aktivaci služby a sdělte tyto údaje (neznáte-li je, nebojte, poradíme vám):

 • ID   kanceláře
 • Použité kodování znaků UTF / CP1250
 • výstupní formát HTML4 / XHTML popř. html5
 • URL na kterém poběží výpis nabídky
 • URL na kterém poběží detail nabídky
 • URL na kterém poběží výpis kontaktů
 • URL na kterém poběží detail kontaktu
 • URL na kterém poběží výpis kanceláří
 • URL na kterém poběží detail kanceláře
 • URL na kterém poběží klientské rozhraní
 • URL na kterém poběží formulář pro přidání poptávky


Poté ihned obdržíte heslo potřebné pro volání metod služby webFace.