ReeGO webFace

Služba určená pro rychlé a jednoduché nasazení a publikování obsahu z aplikace ReeGO, jako jsou výpisy nemovitostí (zakázek), poptávek, seznam makléřů, stránek s detaily apod. na váš stávající web.

Náročnost nasazení:

malá
Časová náročnost nasazení:
několik minut

  1. Funguje na principu online: dotaz - odpověď během prohlížení stránek.
  2. Jednoduše vložíte krátký PHP kód do vašeho stávajícího webu. O zbytek se postará ReeGO server.
  3. Získaná data jsou 100% validní dle standardů W3C.
  4. Srozumitelný DIV layout pro grafické přizpůsobení CSS. Neomezené možnosti pro vaše grafické návrháře.
  5. Nejedná se o vložený <iframe />. Roboti google a jiné vyhledávače tak indexují generované obsahy na rozdíl od metod s vloženým <iframe />.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Implementace knihovny doJaRee

Některé metody nebo prvky webFace, jako je například prvek filtru nabídky „lokalita“ nebo metoda „getChat“ pro nasazení chatovacího okna, vyžadují podpůrné javaScriptové objekty ReeGO. Metody těchto objektů, využívající AJAX, budou komunikovat s vaším serverem. Ten musí předat požadavky ReeGO webFace serveru a odpověď předat zpět klientovi. K tomuto účelu poslouží jednoduchý proxy server, tvořený PHP kódem o několika řádcích. Soubor umístěte do kořenového adresáře serveru tak, aby byl dostupný na této URL „http://vasedomena/reegoDJRproxy.php“. Jméno souboru nepozměňujte, ponechte „reegoDJRproxy.php“. Aby proxy server fungoval správně, musíte v PHP kódu tohoto souboru ještě nadefinovat správné hodnoty webFace URL, a webFace password, které vám byly přiděleny při aktivaci webFace. Správnou funkci zjistíte tak, že v internetovém prohlížeči zadáte adresu „http://vasedomena/reegoDJRproxy.php“. Měl by se vám zobrazit název a adresa vaší kanceláře. V opačném případě není něco v pořádku a obraťte se na technickou podporu ReeGO.

Po vytvoření proxy serveru je ještě nutné, aby do všech vašich stránek využívajících metody nebo prvky, pro jejichž funkčnost je nutný „doJaRee“ (výše zmíněná javaScriptová podpora), bylo přidáno do hlavičky <head> umístění doJaRee.js. A protože tato knihovna vyžaduje jQuery verze 1.7.1 nebo vyšší, je nutné přidat do <head> ještě i tuto knihovnu. Oba tyto soubory si zkopírujte do adresáře vašeho hostingu. Obě knihovny, včetně vzorového php souboru pro zprovoznění proxy serveru, jsou zde ke stažení zároveň s příkladem, na kterém demonstruji filtr lokality ve výpise využívající knihovny „doJaRee“.


Soubory ke stažení
doJaRee v 1.8 + jQuery 1.7.1 stáhnout
PHP doJaRee proxy stáhnout

Příkladhttp://demokancelar.soundpro.cz/filtr7/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled