ReeGO webFace

Služba určená pro rychlé a jednoduché nasazení a publikování obsahu z aplikace ReeGO, jako jsou výpisy nemovitostí (zakázek), poptávek, seznam makléřů, stránek s detaily apod. na váš stávající web.

Náročnost nasazení:

malá
Časová náročnost nasazení:
několik minut

 1. Funguje na principu online: dotaz - odpověď během prohlížení stránek.
 2. Jednoduše vložíte krátký PHP kód do vašeho stávajícího webu. O zbytek se postará ReeGO server.
 3. Získaná data jsou 100% validní dle standardů W3C.
 4. Srozumitelný DIV layout pro grafické přizpůsobení CSS. Neomezené možnosti pro vaše grafické návrháře.
 5. Nejedná se o vložený <iframe />. Roboti google a jiné vyhledávače tak indexují generované obsahy na rozdíl od metod s vloženým <iframe />.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Metoda advertFilter - metoda pro získání filtru nemovitostí

Dalším důležitým článkem pro zprovoznění jednoduchého realitního webu bude filtr nabídek. Pomocí filtru může uživatel vybírat jemu vyhovující nabídky. Pro získání HTML filtru nabízí webFace metodu advertFilter. Princip volání metody a vkládání HTML do stránky bude stejný, jako v předchozích metodách. Filtr můžeme opět volat v základní implicitní konfiguraci, nebo můžeme filtr přizpůsobit svým potřebám pomocí vlastní konfigurace.
Bez upřesnění konfigurace se po zvolení typu nemovitosti zobrazí všechny upřesňující filtry pro příslušný typ nemovitosti. Po volbě typu zakázky (prodej, pronájem, výměna) se navíc zobrazí možnost filtrování podle ceny. Filtr lokality není ve výchozí konfiguraci implementován. V příkladu 1 jsou k dispozici PHP kódy a jednoduché CSS s použitím metody advertFilter pro získání filtru bez vstupní konfigurace.

Příklad 1http://demokancelar.soundpro.cz/filtr1/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

U metody advertFilter můžeme konfigurovat zobrazení atributů, pořadí atributů, titulky a popisy atributů. U některých atributů lze měnit typ zobrazení. Dále lze konfigurovat HTML kód potvrzovacího tlačítka „Filtrovat“ a HTML kód resetovacího tlačítka „Vyčistit filtry“.

Konfigurace zobrazených atributů

Pro zobrazení pouze některých atributů a určení jejich pořadí se používá pole „orderBasic“ a „orderOther“ asociativního pole „switches“. Implicitní konfigurace je vždy přetížena použitím konfigurací v polích „orderBasic“ (základní údaje, jako jsou typ nemovitosti, typ zakázky, cena, lokalita, fulltextové vyhledávání apod.) nebo „orderOther“ (ostatní údaje vázané na typ nemovitosti, jako jsou dispozice bytů, plochy, počet podlaží apod.). Jakmile tedy hodláte využít kteréhokoliv z těchto polí, musíte v nich nakonfigurovat všechny atributy, které hodláte zobrazovat. Na dalším příkladu vám ukážu, jak nakonfigurovat „orderBasic“ a „orderOther“ pro zobrazení v základním filtru jen typu zakázky (byt, dům atd.) a fulltextového vyhledávacího pole. Z vázaných atributů filtrů pro byt zobrazíme jen „dispozice“, pro dům jen „dispoziční řešení domu“ atd. Vše v uvedeném pořadí. Poznámka: vázané filtry se zobrazí až po výběru typu nemovitosti.

Příklad 2http://demokancelar.soundpro.cz/filtr2/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

Z předchozího příkladu je zřejmé, že se typy a pořadí zobrazovaných atributů řídí výčtem a pořadím hodnot v poli představujících ID atributu filtru. V „orderBasic“ se uvádí přímo pole hodnot, neboť atributy základního filtru jsou společné pro všechny typy nemovitostí. Hodnoty pro „orderOther“ se uvádí do pole prvků asociativního pole, kde název prvku je hodnota odpovídající typu nemovitosti.

Číselník typů nemovitosti je tento:
 • 1 – zemědělské objekty
 • 2 – komerční objekty
 • 3 – pozemky
 • 4 – byty
 • 5 – historické objekty
 • 6 – domy a vily
 • 7 – hotely, penziony a restaurace
 • 8 – nájemní domy
 • 9 – komerční prostory
 • 10 – chaty a rekreační objekty
 • 11 – malé objekty a garáže
 • 12 – developerské projekty (v přípravě)

Nebudu zde uvádět všechna ID jednotlivých atributů, je jich velké množství. Můžete si je nechat vypsat nastavením prvku „service“ na hodnotu true v poli „other“ pole „switches“, jak je uvádím v dalším příkladu.

Zjištění hodnot ID atributů všech položek filtru přepnutím do režimu „service“
Příklad 3http://demokancelar.soundpro.cz/filtr3/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

Změna titulku (label) a popisků (description) v položkách filtru.

Metoda advertFilter generuje v elemetu <div> s třídou „label“ titulek atributu (např. u ceny „cena“ u dispozic „dispozice“ atd.) a je-li přepínačem „showDescription“ nastaveno true v poli „switches“ => „other“, tak také stručný popis v elementu <div> s třídou „description“. Oba tyto řetězce je možné v každém atributu filtru přetížit definicí vlastních textů, a to konfigurací v poli „own“. Na následujícím příkladu si ukážeme jak zapnout popisky atributů a jak změnit implicitní titulek atributu „Typ nemovitosti“ na vlastní, a to konkrétně „Vyberte typ hledané nemovitosti“ s popiskem description: „Zde vyberte typ požadované nemovitosti a po té klikněte na tlačítko [Filtrovat]“.

Zapnutí showDescription a změna popisků
Příklad 4http://demokancelar.soundpro.cz/filtr4/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

Změna implicitního HTML kódu tlačítek [Filtrovat] a [Vyčistit filtry]

Může se stát, že vám nebude vyhovovat implicitní text tlačítek nebo třeba nebudete chtít, aby vaše stránky byly podobné s jinou kanceláří využívající ReeGO. Vzhledem k tomu, že téměř vše (např. pořadí popisku nebo zobrazení) je možné konfigurovat, byla by škoda, kdyby tlačítka modifikovat možné nebylo. Pro modifikaci HTML kódu tlačítka [Filtrovat] využijete prvek „submitButton“, pro modifikaci tlačítka [Vyčistit filtry] využijte prvek „resetButton“. V příkladu 5 si ukážeme filtr s individuálně konfigurovanými tlačítky. Namísto původního [Filtrovat] nastavíme [Použít hodnoty filtru] a namísto [Vyčistit filtry] třeba [Nové hledání].

Příklad 5http://demokancelar.soundpro.cz/filtr5/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

Alternativní zobrazení některých atributů

Některé atributy umožňují přepnutí režimu zobrazovaní. Tak například v případě atributu dispozice bytu webFace generuje v implicitním tvaru dvě textová pole pro zadání intervalu počtu obyvatelných pokojů [od–do]. Tato filozofie zde některým našim klientům nevyhovovala a požadovali filtrování dispozic pomocí zaškrtávacích políček [1+1/kk], [2+1/kk], [3+1/kk] atd. Implicitní filozofii zobrazení můžete měnit pomocí prvku „alt“ asociativního pole „switches“. V příkladu 6 přepneme zobrazení atributu filtru dispozice bytu na zmíněné checkboxy. Výčet atributů a možné typy uvádím níže.

Příklad 6http://demokancelar.soundpro.cz/filtr6/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled

 1. „10“ – dispozice bytů
 • nenstaveno – implicitní filozofie zobrazení - interval od–do
 • 0 – checkboxy

Filtrování lokality

Zvláštní pozornost budu nyní věnovat atributu základního filtru „lokalita“. Atribut lokality je možné aktivovat v konfiguraci základního filtru stejně jako typ nemovitosti a další, jak jsem zmiňoval výše. ID atributu lokality je „145“. Jenže teď pozor! Filtr lokality díky tomu, že se do něj vybírají adresy pomocí našeptávače, je natolik sofistikovaný prvek, že jej není možné provozovat bez podpory javaskriptových doplňků. Pro správnou funkčnost javasriptových doplňků musíte nejprve zprovoznit podporu „doJaRee“. Jedná se o javaScriptovou knihovnu, v níž některé funkce vyžadují komunikaci na pozadí a podporu jQuery. Zde vás odkazuji na kapitolu „nasazení doJaRee“. Po úspěšné implementaci podpory doJaRee bude filtr lokality plně funkční. V příkladu 7 je využito filtrování i podle lokality s jednoduchým CSS stylem pro našeptávač. Celý prvek lokality lze, stejně jako všechny ostatní prvky webFace, stylovat vlastním CSS a získat tak unikátní grafický vzhled vašich webových stránek.

Lokalita
Příklad 7http://demokancelar.soundpro.cz/filtr7/vypis.php

PHP kód: náhled
CSS kód:  náhled
ZIP soubory obrázků pro CSS: stáhnout
ZIP soubory doJaRee: stáhnout