ReeGO webFace

Služba určená pro rychlé a jednoduché nasazení a publikování obsahu z aplikace ReeGO, jako jsou výpisy nemovitostí (zakázek), poptávek, seznam makléřů, stránek s detaily apod. na váš stávající web.

Náročnost nasazení:

malá
Časová náročnost nasazení:
několik minut

 1. Funguje na principu online: dotaz - odpověď během prohlížení stránek.
 2. Jednoduše vložíte krátký PHP kód do vašeho stávajícího webu. O zbytek se postará ReeGO server.
 3. Získaná data jsou 100% validní dle standardů W3C.
 4. Srozumitelný DIV layout pro grafické přizpůsobení CSS. Neomezené možnosti pro vaše grafické návrháře.
 5. Nejedná se o vložený <iframe />. Roboti google a jiné vyhledávače tak indexují generované obsahy na rozdíl od metod s vloženým <iframe />.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Metoda advertDetail - získání detailních informací o nemovitosti

Po úspěšném nasazení metody advertList ve výpisu nemovitostí musíte do Vašeho webu zakomponovat ještě metodu pro získání detailního náhledu nemovitosti. 

K tomuto účelu slouží volání metody advertDetail, kterou umístíte opět někam do vašeho PHP kódu, volaného při návštěvě stránky určené k zobrazení detailu nemovitosti. V našem vzorovém webu je to stránka Detail nemovitosti. Sem by se měl běžný uživatel dostat po každém kliknutí například na odkaz „Více ZDE“ ve výpisu nabídek nebo po kliknutí na nemovitost v sekci „Naše tipy“ apod. V našem příkladu si jednoduše umístíme stránku detailu nemovitosti do souboru detail.php v kořenovém adresáři. Spojením s jednouchým souborem CSS stylu, připraveného třeba vaším grafikem, pak můžete vytvořit přehlednou stránku.

Příklad 1http://demokancelar.soundpro.cz/detail1/vypis.php

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód:  náhled


Zde máme funkční model výpisu detailu. PHP kód je zpracován při každém volání souboru detail.php. Výběr nemovitosti, která bude zobrazena, se řídí proměnou „radvert“, přejímanou pomocí metody GET z URL adresy. ID zakázky získané v „radvert“ pak předáváme v asociativním poli switches v prvku „advertID“.

Získání detailu nemovitosti s aktivní volbou Pěkné URL.

Řešení v příkladu 1 je nejjednodušší, pro nasazení však není ideální vzhledem k současným trendům v oblasti SEO optimalizace. Z tohoto důvodu doporučujeme používat tzv. „SEO friendly URL“. Jedná se o speciální podobu URL adresy (odkazu). Adresa je z lidského hlediska lépe čitelná a na první pohled také informačně bohatší než řetězec znaků a číselných proměnných. Podobně jako se zdá nám, že adresa je pěkná, srozumitelná a přehledná, je také srozumitelnější pro vyhledávací roboty. Web používající pěkné URL odkazy („SEO friendly“) je viditelnější a ve výsledcích hledání se bude objevovat více nahoře. Podrobnosti o této problematice naleznete v mnoha odborných článcích o programování a tvorbě internetových stránek. Stačí zadat do vyhledávače klíčová slova „pěkné URL“.

Nyní se vrátím k naší problematice. V příkladu 2 není informace o nemovitosti, kterou má stránka detailu generovat, předávaná pomocí proměnné, nýbrž prostřednictvím samotného názvu souboru nebo adresáře, ve kterém je soubor fyzicky uložen na disku hostingového serveru.

Například odkaz http://www.mojekancelar/byt/na-prodej/uvoz-cihla-pekny-vyhled-po-rekonstrukci-255/ se tváří jako by html soubor obsahující detailní popis nemovitosti byl uložen ve složce „byt“, v podsložce „na-prodej“ a podle názvu poslední složky už na první pohled vidíme, že se bude jednat o cihlový byt s pěkným výhledem. Kdyby měl soubor být skutečně fyzicky v tomto umístnění (a v podobných složkách také všechny ostatní soubory detailů s popisem nemovitostí), řekněme, že v případě průměrné kanceláře by se jednalo o stovky takových souborů. Spravovat takovouto adresářovou strukturu a dokumenty ručně by bylo pro webmastera velmi náročné. Proto se to ve skutečnosti řeší elegantně jediným generickým dokumentem, fyzicky umístěným na serveru. Tento soubor se volá při každém požadavku na neexistující soubor v neexistujícím adresáři pomocí technologie Rewrite na Apache serverech (obdobná technologie je i na MS IIS serverech). Možná to vypadá složitě, ale není. V našem příkladu se očekává přítomnost nějakého výchozího dokumentu v root/byt/na-prodej/uvoz-cihla-pekny-vyhled-po-rekonstrukci-255. V praxi to vypadá jinak: při správném nastavení Rewrite se bude zpracovávat vždy jeden jediný soubor, ale skript vrátí správný a očekávaný obsah. Takto funguje dnes většina webových systémů, aniž by to uživatel nebo vyhledávací robot poznal. Potřebné parametry se nastavují v konfiguraci Rewrite přímo na Apache serveru. K této konfiguraci slouží soubor „.htaccess“. Pokud byste se rádi o této problematice dozvěděli více informací, odkáži vás opět na internet.

Pro správné zpracování požadavku na ReeGO server a následné vrácení očekávaného obsahu stačí pouze zajistit, aby se k nám dostala poslední část URL adresy (za posledním znakem – pomlčkou). Posledním řetězcem je vždy číslo, které představuje interní číslo zakázky v systému ReeGO. Drobnou úpravou funkce v PHP souboru detail.php (viz příklad 2), získáme číslo zakázky. Server ReeGO pak opět vrátí očekávaný obsah jako na předchozím příkladu 1.

Příklad 2http://demokancelar.soundpro.cz/detail2/vypis.php

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód: náhled

Všechny další příklady (i v dalších kapitolách) budou v režimu Pěkné URL.

Rozhodnutí, který z výše uvedených způsobů zvolíte, je na vás. Doporučuji si však jeden ze způsobů předem vybrat a pak teprve začít s napojováním. Chcete-li aktivovat pěkné URL, je nutno učinit změnu v nastavení ReeGO nebo kontaktovat technickou podporu. Volbu nelze explicitně nastavit v kódu. Více informací o konfiguraci webFace naleznete přímo v nápovědě po přihlášení do aplikace ReeGO.

Použití titulku nemovitosti

Připomeňme si ještě, že všechny webFace volané metody vrací vždy pole resp. řetězec reprezentující serializované pole, ze kterého po úpravě (protažením přes funkci unserialize)  teprve pole obdržíme. Jedná se o asociativní pole s prvky „content“, „title“, „other“ a „err“.

Hodnoty a datové typy prvků metodou vráceného pole:
 1. „content“ – je vždy textový řetězec připravený pro vložení do stránek webu.
 2. „title“ – obsahuje prázdnou hodnotu, nebo textový řetězec určený pro titulek <title> www stránky. Konkrétně advertDetail vrací titulek nemovitosti. Tento prvek je použit na příkladu 3
 3. „other“ – obsahuje prázdnou hodnotu nebo jiné doplňkové informace. Pro advertDetail není využitý.
 4. „err“ – nevyužito
Na příkladě 3 si ukážeme, jak si můžete svoje stránky ještě lépe zviditelnit. O google a podobných vyhledávacích robotech se mezi SEO analytiky povídá, že slova obsažená v <title> mají velmi vysokou váhu relevance. Využijeme tedy vrácený prvek „title“ a jeho hodnotu vložíme do <title> webu třeba v kombinaci s názvem realitní kanceláře. V našem případě „DEMO ESTATE“.

Příklad 3http://demokancelar.soundpro.cz/detail3/vypis.php

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód: náhled


Změna velikosti fotografií, změna pořadí atributů a způsob zobrazování atributu.

Jak už jsme viděli dříve, požadovaný obsah lze do jisté míry přizpůsobit vašim potřebám. K tomuto účelu slouží vstupní nepovinné argumenty. Pokud je nepoužijeme, budou metody vracet obsah dle implicitní konfigurace. Chceme-li, například změnit velikost zobrazovaných fotografií v detailu, nastavíme v konfiguračním poli „own“ prvky „pic“ a „picOther“. Možnosti konfigurace a jejich implicitní nastavení si brzy ukážeme. V příkladu č.4 měníme velikost fotografií na šíři 400px a to jak titulní – „pic“ tak i ostatních – „picOther“.

Příklad 4http://demokancelar.soundpro.cz/detail4/detail-nemovitosti/prodej/hotely-penziony-a-restaurace/hotel-ujezd-204

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód: náhled

Konfigurací v „own“ můžeme nastavit maximální délky řetězců, měnit popisek (label) atributů, velikost fotografií a vypnout nebo zapnout hyperlink (odkaz) např. u jména makléře na stránce s profilem makléře.

Popis prvků „own“ a výchozí konfigurace
 


"own" => array(
  // array(
  // [0] = Max. pocet znaků (Velikost foto. Pro "dully a "other" typ zobrazení bloku.) , 
  // [1] = Alternativni label
  // [2] = "true" - link na detail kanceláře, detail makléře nebo velkou fotografii, "flase" - jen text 
  // )
  "id" => array(true,'Číslo zakázky: ',true),           // Číslo zakázky 
  "title" => array(180,'',true),                 // Titulek
  "titleEn" => array(0,'',true),                 // Anglický titulek
  "titleGe" => array(0),                     // Německý titulek
  "state" => array(40),                      // stav zakázky
  "excluzive" => array(40),                    // exkuzivita
  "tip" => array(40),                       // náš tip
  "price" => array(100,'',true),                 // cena
  "priceNote" => array(200),                   // poznámka ceny
  "type" => array(30),                      // typ nemovitosti
  "function" => array(30),                    // typ zakázky
  "pic" => array(450,'',true),                  // Titulní fotografie
  "picOther" => array(80,'',true),                // Ostatní fotografie
  "localityBasic" => array(200),                 // Lokalita celá adresa
  "URL-localityBasic" => array(100),               // Lokalita celá adresa kódovaná pro URL 
  "localityObject" => array(200),                 // Lokalita vše
  "localityUlice" => array(30),                  // Lokalita ulice
  "localityCobce" => array(30),                  // Lokalita část obce
  "localityObec" => array(30),                  // Lokalita obec
  "localityOkres" => array(30),                  // Lokalita okres
  "description" => array(10000),                 // Popis nemovitosti
  "descriptionEn" => array(10000),                // Anglický popis nemovitosti
  "descriptionGe" => array(10000),                // Německý popis nemovitosti
  "brokerPic" => array(80,'',false),               // Foto makléře
  "brokerName" => array(50),                   // Celé jméno makléře
  "brokerEmail" => array(100,'',false),              // Email makléře
  "brokerGsm" => array(30,'',false),               // GSM makléře
  "brokerRank" => array(30,'',false),               // Zařazení makléře
  "brokerLink" => array(20,'',false), /*připravuje se*/      // Odkaz na stránku makléře
  "officeLink" => array(20,'',false), /*připravuje se*/      // Odkaz na stránku kanceláře
  "dully" => array(1),                      // Blok povinných údajů
  "other" => array(1),                      // Blok ostatních údajů
  "want" => array(false,'',false) /*připravuje se*/        // Formulář pro zájemce
 );
 
 Změna posloupnosti zobrazovaných atributů v detailu a vlastní HTML uvnitř výpisu.

Další možností, jak výstup detailu upravit vlastním potřebám, je nastavení posloupnosti pořadí zobrazování atributů. Této možnosti využijete třeba, když váš grafik navrhne pořadí prvku jinak, než je nastaveno ve výchozí konfiguraci ReeGO. Např. titulek na prvním místě, fotografii na druhém místě atd. K tomuto účelu nám poslouží vlastní šablonka v „ownTemp“ v poli „switches“. Ukážu vám ji v dalším příkladu.
Do šablonky můžete libovolně vkládat i vlastní HTML kód. Někdy se může hodit uvnitř výpisu, např. pro vložení dalších <div> elementů nebo pro podnadpisek <h3> apod. Implicitně je použitá níže uvedená šablonka. Použitím „ownTemp“ celou šablonku přetížíte. Speciální výrazy ve složených závorkách jsou nahrazeny jejich funkčním ekvivalentem. Zapomenete-li nějaký výraz v šablonce uvést, nebude zobrazen vůbec.


Příklad 5http://demokancelar.soundpro.cz/detail5/detail-nemovitosti/prodej/hotely-penziony-a-restaurace/hotel-ujezd-204

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód: náhled

Implicitní šablonka „ownTemp“ "ownTemp" = ' 
 <h2>{{title}}</h2>
 {{id}}
 {{type}}
 {{function}}
 {{state}}
 {{excluzive}}
 {{tip}}
 {{price}}
 {{priceNote}}
 {{pic}}
 {{picOther}}
 {{description}}
 <h3>Údaje o nemovitosti</h3>
 {{dully}}
 {{other}}
 <h3>Umístětní nemovitosti</h3>
 {{localityUlice}}
 {{localityCobce}}
 <h3>Kontaktujte makléře</h3>
 {{brokerName}}
 {{brokerRank}}
 {{brokerEmail}}
 {{brokerGsm}}
 ';
 
 Následující úpravou v „ownTemp“ docílíme toho, že se zobrazí nejprve titulek, pak titulní obrázek, pak pod nadpis H3 „další foto“, pak využijeme atributu „URL-localityBasic“, který vložíme do href iframe pluginu google maps. Vynecháme povinné, nepovinné i ostatní údaje. Výsledek takové konfigurace a samotnou konfiguraci si můžete prohlédnout v příkladu 6

Příklad 6http://demokancelar.soundpro.cz/detail6/detail-nemovitosti/prodej/hotely-penziony-a-restaurace/hotel-ujezd-204

PHP kód: náhled (detail.php)
CSS kód: náhled