Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Získání seznamů nabídek, uživatelů, kanceláří a poptávek

Pro naplnění klienta daty je nutné znát seznamy všech objektů a následně objektů nových nebo změněných. K tomuto účelu generuje server několik typů výpisu objektů – výpis nabídek, makléřů, kanceláří a poptávek. Objekty ve výpisech jsou řazeny sestupně podle časového razítka poslední změny. Klient tak rozpozná nově přidanou, editovanou nebo odstraněnou zakázku, poptávku, makléře či kancelář. Při pravidelném volání výpisu objektů klientem není nutné posílat výpisy úplné, stačí pouze výpisy objektů změněných v nedávné minulosti.

Pro získání výpisu nabídek, seznamu uživatelů a kanceláří se přidává další parametr list v URL pro přístup ke XML dokumentu. Příslušný výpis se bude generovat podle hodnoty parametru list. Hodnoty parametru popisuje následující tabulka.


Hodnoty paramteru list
hodnota druh výpisu
0 výpis - seznam nabídek, které byly změněny nebo přidány v posledních 24 hodinách
1
výpis - seznam nabídek, které byly změněny nebo přidány v posledních sedmi dnech
2
výpis - seznam všech nabídek
10
výpis - seznam uživatelů, kteří byli přidáni nebo editováni v posledních 24 hodinách
11
výpis - seznam všech uživatelů
20
výpis - seznam kanceláří, které byly přidány nebo editovány v posledních 24 hodinách
21
výpis - seznam všech kanceláří
30
výpis - seznam poptávek, které byly změněny nebo přidány v posledních 24 hodinách
31
výpis - seznam poptávek, které byly změněny nebo přidány v posledních sedmi dnech
32
výpis - seznam všech poptávek


Příklad URL pro výpis všech nabídek:

 http://xml.reego.cz/get_XML.php?cust_name=jméno_databáze&cust_pass=heslo&list=2


Pro plynulost a minimalizaci zatížení serveru dodržujte doporučené intervaly volání výpisů.


Doporučené volání výpisů
typ výpisu doporučené použití interval volání
výpis plný Při prvním spuštětní klienta, delším výpadku nebo vývoji na straně klienta delší než 20–30 dnů
24 hod. výpis
Běžné ověření nových nebo změněných záznamů
delší než 30 min
sedmidenní výpis
Při delším výpadku CRONU na straně klienta
Ojediněle, např. po restartu klienta

U výpisů uživatelů a kanceláří lze z XML stromu získat všechny údaje jak kanceláře, tak klienta. Výpisy nabídek jsou omezeny na základní informace o nabídce. Přístup k detailním informacím o nabídce popisuje následující kapitola Získání detailu nabídky.  


Demonstrativní příklady výpisů. Uvedené hodnoty jsou fiktivní. Struktura nemusí odpovídat skutečnosti. Výpisy vychází z verze 1.0. Aktuání struktury a číselníky hodnot naleznete v kapitolách XML stuktury a číselníky hodnot.


Příklad XML výpisu nabídky (hodnoty v XML jsou fiktivní a strom vychází z verze 1.0. Nemusí proto odpovídat skutečnosti):

  <?xml version="1.0" ?>
- <root>
- <advert>

  <advert_id>191</advert_id>
  <last_edit>2010-01-04 14:38:33</last_edit>
  <last_edit_unix>1262612313</last_edit_unix>
  <status>1</status>
  <advert_function>1</advert_function>
  <advert_type>4</advert_type>
  <seller_rkid>21</seller_rkid>
  <office>1</office>
  </advert>
- <advert>
  <advert_id>190</advert_id>
  <last_edit>2010-01-04 14:38:10</last_edit>
  <last_edit_unix>1262612290</last_edit_unix>
  <status>0</status>
  <advert_function>1</advert_function>
  <advert_type>4</advert_type>
  <seller_rkid>21</seller_rkid>
  <office>1</office>
  </advert>
- <advert>
  <advert_id>188</advert_id>
  <last_edit>2010-01-04 12:23:48</last_edit>
  <last_edit_unix>1262604228</last_edit_unix>
  <status>1</status>
  <advert_function>1</advert_function>
  <advert_type>4</advert_type>
  <seller_rkid>21</seller_rkid>
  <office>1</office>
  </advert>
  </root>


Příklad výpisu makléřů (hodnoty v XML jsou fiktivní a strom vychází z verze 1.0. Nemusí proto odpovídat skutečnosti):

  <?xml version="1.0" ?>
- <root>
  <user_id>16</user_id>
  <last_edit>2009-12-04 15:03:37</last_edit>
  <last_edit_unix>1259935417</last_edit_unix>
  <status>0</status>
  <office>1</office>
  <degree_front />
  <first_name>Jan</first_name>
  <last_name>Novák</last_name>
  <degree_after />
  <email>jan.novak@xxx.cz</email>
  <gsm>+420602123456</gsm>
  <tel>+420123456789</tel>
  <spec_function>1</spec_function>
  <spec_type>4</spec_type>
  <spec_region>2_116</spec_region>
  <spec_lang>CZ</spec_lang>
  <description>Jan Novák působí v realitách od r. 2004, a je zkušeným odborníkem v oblasti realitního trhu. Již několikátým rokem se specializuje na prodej bytů v Brně. Nyní pod hlavičkou xxx pracuje ve společnosti jako realitní makléř. </description>
  <photos />
  </user>
- <user>
  <user_id>12</user_id>
  <last_edit>2009-12-04 15:03:25</last_edit>
  <last_edit_unix>1259935405</last_edit_unix>
  <status>1</status>
  <office>1</office>
  <degree_front>Ing.</degree_front>
  <first_name>Jana</first_name>
  <last_name>Nováková</last_name>
  <degree_after />
  <email>jana.novakova@xxx.cz</email>
  <gsm>+420602123456</gsm>
  <tel>+420123456789</tel>
  <spec_function>1,2</spec_function>
  <spec_type>4,10</spec_type>
  <spec_region>2_116</spec_region>
  <spec_lang>CZ,EN</spec_lang>
  <description>Jana Nováková vystudovala MZLU v Praze, Provozně ekonomickou fakultu. Na trhu s nemovitostmi působí od prosince 2007. Po tuto dobu získala potřebné znalosti i obchodní praxi. Ve společnosti xxx se jako realitní makléřka specializuje na prodej i pronájem bytů v Praze, dokáže však poradit i s prodejem domků, pozemků nebo jiných nemovitostí v celém středočeském kraji a hlavním městě Praha. Kontaktujte ji, pokud chcete spolupracovat s profesionálem.</description>
  <photos />
  </user>
  </root>Příklad výpisu kanceláří (hodnoty v XML jsou fiktivní a strom vychází z verze 1.0. Nemusí proto odpovídat skutečnosti):

  <?xml version="1.0" ?>
- <root>
- <office>
  <office_id>7</office_id>
  <last_edit>2009-12-13 21:27:12</last_edit>
  <last_edit_unix>1260736032</last_edit_unix>
  <status>1</status>
  <nick>brno</nick>
  <disp_name>Reality NEJ</disp_name>
  <disp_address>Masarykova 51, BRNO 602 00</disp_address>
  <address_num_type />
  <address_num />
  <uir_7 />
  <uir_3>582786</uir_3>
  <uir_1 />
  <uir_2 />
  <psc />
  <email />
  <gsm>+420</gsm>
  <tel>+420</tel>
  <fax>+420</fax>
  <spec_function />
  <spec_type />
  <spec_region />
  <spec_lang />
  <description />
  <default_user>1</default_user>
  <photos />
  </office>
- <office>
  <office_id>8</office_id>
  <last_edit>2009-12-13 21:27:12</last_edit>
  <last_edit_unix>1260736032</last_edit_unix>
  <status>0</status>
  <nick>neexistujici</nick>
  <disp_name>Reality horší</disp_name>
  <disp_address>Masarykova 50, Ostrava 302 00</disp_address>
  <address_num_type />
  <address_num />
  <uir_7 />
  <uir_3>582786</uir_3>
  <uir_1 />
  <uir_2 />
  <psc />
  <email />
  <gsm>+420</gsm>
  <tel>+420</tel>
  <fax>+420</fax>
  <spec_function />
  <spec_type />
  <spec_region />
  <spec_lang />
  <description />
  <default_user>1</default_user>
  <photos />
  </office>
  </root>