Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Získání ostatních veřejných dokumentů

Získání PDF veřejné vitríny zakázky


S přidáním, nebo editací každé zakázky vzniká PDF dokument, nazývaný vitrína. Je to propagační PDF dokument s popisem vaší nabízené nemovitosti. Tento dokument lze pro publikování na vašem webu také exportovat. Stejně jako u fotografií je tento dokument připraven ke stažení na serveru. URL toho dokumentu získáte v detailu nabídky elementu <advent_pdf> .  

Váš klient by měl v rámci exportu stahovat dokumenty i fotografie, a pak je udržovat ve vlastní režii. Na stažení obrázků a dokumentů se vztahují stejné zásady jako na stahování XML. Tedy přístup k obrázkům a dokumentům bude povolen pouze z IP adrese vašeho klienta. Nepublikujte na vašich webech přímo tuto URL!


Získání dalších veřejných dokumentů zakázky


K nabídkám je možné přidávat další dokumenty, jako jsou technické výkresy půdorysů stavby, dokumenty virtuální prohlídky nebo propagační video. Dokumenty, které jste takto přidali přes správu dokumentů a označili je jako veřejné, budou k dispozici ke stažení vaším klientem. URL těchto dokumentů ke stažení vaším klientem získáte v detailu nabídky, v elementu  <url_doc>.