Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Získání loga kanceláře

Ke každé kanceláři je možné přidat logo. Toto logo stáhne Váš klient na URL adrese, získané v elementu <url_logo> elementu detailu kanceláře <office>   

Váš klient by měl v rámci exportu stahovat dokumenty i fotografie, a pak je udržovat ve vlastní režii. Na stažení obrázků a dokumentů se vztahují stejné zásady jako na stahování XML. Tedy přístup k obrázkům a dokumentům bude povolen pouze z IP adrese vašeho klienta. Nepublikujte na vašich webech přímo tuto URL!