Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Získání fotografií zakázky

Fotografie k zakázkám jsou publikovány ve třech provedeních.

  • Provedení MINI v rozlišení 80x60 px bez vodoznaku.
  • Provedení TN náhledové v rozlišení 640x480 ošetřené vodoznakem.
  • Provedení LARGE velké v rozlišení 800x600 ošetřené vodoznakem.

Všechny typy fotografií může klient stahovat na URL adrese, získané z elementu <url_mini>, <url_tn>, <url_large> detailu nabídky.

Váš klient by měl v rámci exportu stahovat dokumenty i fotografie, a pak je udržovat ve vlastní režii. Na stažení obrázků a dokumentů se vztahují stejné zásady jako na stahování XML. Tedy přístup k obrázkům a dokumentům bude povolen pouze z IP adrese vašeho klienta. Nepublikujte na vašich webech přímo tuto URL!