Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Získání detailu poptávky

Pro získání detailních informací o poptávce je nutné znát její identifikátor. Detail bude generován voláním na známé URL: http://xml.reego.cz/get_XML.php?cust_name=jméno_databáze&cust_pass=heslo. Na místo parametru list, který se používá pro získání seznamů, přidejte parametr demand_id s hodnotou identifikátoru poptávky. Identifikátor poptávky získáte z  elementu <demand_id> ve výpisu poptávek.

Tento detail by měl klient volat tehdy, zaregistruje-li změnu v časovém razítku od posledního volání seznamu poptávek. Časové razítko by si měl klient udržovat i na své straně a po každém volání seznamů jej porovnávat s časovým razítkem na straně serveru. Časové razítko poslední změny poptávky lze získat v seznamu poptávky prostřednictvím elementu <last_edit> nebo <last_edit_unix> v unixovém tvaru. Časové razítko na straně serveru se aktualizuje při přidání, editaci i výmazu poptávky. U operace výmazu není nutné aktualizovat detail poptávky. Proto XML detail u neaktivních (archivovaných) poptávek vrací chybové hlášení, že poptávka neexistuje. Detaily vymazaných poptávek doporučujeme už nevolat. O existenci poptávky informuje element <status> v seznamu poptávek. Popis hodnot elementu <status> naleznete v kapitole číselníky.Příklad URL pro detail poptávky ID:8544:

http://xml.reego.cz/get_XML.php?cust_name=jméno_databáze&cust_pass=heslo&demand_id=8544


Demonstrativní příklad XML detailu poptávky. Uvedené hodnoty jsou fiktivní. Struktura nemusí odpovídat skutečnosti. Příklad vychází z verze 1.1. Aktuání struktury a číselníky hodnot naleznete v kapitolách XML stuktury a číselníky hodnot.


Příklad XML detailu poptávky (hodnoty v XML jsou fiktivní a strom vychází z verze 1.1. Nemusí proto odpovídat skutečnosti):

  <root>
−<demand_detail>
  <demand_id>8544</demand_id>
  <last_edit>2009-12-09 17:55:42</last_edit>
  <last_edit_unix>1260377742</last_edit_unix>
  <status>1</status>
  <demand_function>1</demand_function>
  <demand_type>4</demand_type>
  <seller_rkid>3</seller_rkid>
  <office>1</office>
  <birthday>2009-12-09 17:56:47</birthday>
  <pay_type>0</pay_type>
  <demand_subject>Byt ve standardu</demand_subject>
  <demand_price_A>2000000</demand_price_A>
  <demand_price_0>3</demand_price_0>
  <demand_price_currency>1</demand_price_currency>
  <demand_price_unit>1</demand_price_unit>
  <floor_number_0>0</floor_number_0>
  <floors_0>0</floors_0>
  <floor_area_0>0</floor_area_0>
  <building_type>0000000</building_type>
  <building_condition>000000000</building_condition>
  <ownership>00</ownership>
  <rent_building_type>0000</rent_building_type>
  <object_location>0000000</object_location>
  <flat_core>00</flat_core>
  <underground_floors_0>0</underground_floors_0>
  <balcony_area_0>0</balcony_area_0>
  <terrace_area_0>0</terrace_area_0>
  <estate_area_0>0</estate_area_0>
  <ceiling_height_0>0</ceiling_height_0>
  <cellar_area_0>0</cellar_area_0>
  <object_age_0>0</object_age_0>
  <flat_facilities>000</flat_facilities>
  <telecomunication>00</telecomunication>
  <networks>0000</networks>
  <equipment>0</equipment>
  <heating>00000000</heating>
  <transport>00000</transport>
  <electricity>0000</electricity>
  <water>000</water>
  <gully>00</gully>
  <gas>00</gas>
  <facilities>000000</facilities>
  <easy_access>0</easy_access>
  <flat_kind_a_A>0</flat_kind_a_A>
  <flat_kind_a_0>0</flat_kind_a_0>
  <flat_kind_a_B>0</flat_kind_a_B>
  <flat_kind_b>0</flat_kind_b>
−<locality>
−<locality_par>
  <type>include</type>
  <level>3</level>
  <addr>582786</addr>
  </locality_par>
  </locality>
  </demand_detail>
  </root>