Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

XML schémata – obecné informace a doporučené použití

Pro zdokumentování XML dat výpisů, detailů a jiných požadovaných XML je od verze ReeGO Importu 1.1 ke každému z těchto XML dostupné jeho schéma – tzv. XSD dokument. Číselníky, datové typy a popisy jednotlivých položek XML dokumentů jsou přímo součástí těchto schémat. Popisy a číselníky jsou pak realizovány formou poznámek <xs:annotation>.

XML schémata naleznete v dalších kapitolách. Vyobrazení schémat je stylizované tak, aby se v nich dokázal orientovat nejen stroj. Poznámky jsou světlejším a menším písmem, popisky zelenými písmeny a názvy XML elementů jsou zabarveny červeně. Přesto doporučujeme z důvodů velkého počtu popisovaných kritérií použít nějaký nástroj, který z původních schémat vygeneruje přehledný diagram (viz obrázek). Můžeme doporučit ověřený komerční nástroj http://www.altova.com/ , který nabízí i možnost exportu dokumentace do hypertextově provázaných stránek. Pro vytvoření diagramu si můžeme vystačit i s volně šiřitelným „XSD Diagram Viewer“. Nástroj není nutné instalovat, stačí jej pouze rozbalit a spustit. Je vyžadováno rozšíření Microsoft Framework.NET 2.0.

  • stáhnout XSD Diagram Viewer ze serveru reego.cz
  • stáhnout XSD Diagram Viewer z oficiálních stránek