Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

XML schéma výpisů nabídek, poptávek, makléřů apod.

XML schéma výpisu nabídek

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element name="advert" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="advert_id" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jedinečný identifikátor nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit_unix" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Unix datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="status" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav nabídky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: vymazáno / v archívu
  - 1: zavedeno v systému

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_function" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ zakázky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: prodej
  - 2: pronájem
  - 3: výměna

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ nemovitosti.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: zemědělské objekty
  - 2: komerční objekty
  - 3: pozemky
  - 4: byty
  - 5: historické objekty
  - 6: domy a vily
  - 7: hotely, penziony a restaurace
  - 8: nájemní domy
  - 9: komerční prostory
  - 10: chaty a rekreační objekty
  - 11: malé objekty a garáže

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seller_rkid" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Makléř nabídky. ID makléře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kancelář nabídky. ID kanceláře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="no_show_web_face" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nezveřejňovat.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="error" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="code" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Číselný kód chyby.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_cz" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v češtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_en" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

XML schéma výpisu poptávek

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element name="demand" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="demand_id" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jedinečný identifikátor poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit_unix" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Unix datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="status" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: vymazáno / v archívu
  - 1: zavedeno v systému

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_function" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: ke koupi
  - 2: k pronájmu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ nemovitosti poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: zemědělský objekt
  - 2: komerční objekt
  - 3: pozemek
  - 4: byt
  - 5: historický objekt
  - 6: dům nebo vilu
  - 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - 8: nájemní dům
  - 9: komerční prostor
  - 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - 11: malý objekt nebo garáž apod.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seller_rkid" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Makléř poptávky. ID makléře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kancelář poptávky. ID kanceláře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="no_show_web_face" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nezveřejňovat.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="error" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="code" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Číselný kód chyby.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_cz" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v češtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_en" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>