Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

XML schéma detailu poptávky

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element name="demand_detail" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="demand_id" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jedinečný identifikátor poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit_unix" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Unix datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="status" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: vymazáno / v archívu
  - 1: zavedeno v systému

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_function" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: ke koupi
  - 2: k pronájmu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ nemovitosti poptávky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: zemědělský objekt
  - 2: komerční objekt
  - 3: pozemek
  - 4: byt
  - 5: historický objekt
  - 6: dům nebo vilu
  - 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - 8: nájemní dům
  - 9: komerční prostor
  - 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - 11: malý objekt nebo garáž apod.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seller_rkid" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Makléř poptávky. ID makléře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kancelář poptávky. ID kanceláře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="birthday" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum vzniku poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="no_show_web_face" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nepublikovat.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: publikovat poptávku
  - 1: nepublikovat poptávku

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="pay_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Finanční možnosti klienta.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: prozatím nezjištěno
  - 1: hypotéka / úvěr v naší kanceláři
  - 2: hypotéka / úvěr zřizuje klient sám
  - 3: závislé na prodeji jiné nemovitosti
  - 4: částečně hotovost, částečně hypotéka
  - 5: hotovost

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_subject" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Předmět poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_price_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Hranice intervalu požadované ceny poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_price_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druhá hranice intervalu požadované ceny poptávky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_price_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ intervalu požadované ceny.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na ceně nezáleží
  - 1: s cenou přesně
  - 2: minimálně za
  - 3: maximálně za
  - 4: od od

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_price_currency" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Měna ceny.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: CZK
  - 2: USD
  - 3: EUR

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="demand_price_unit" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jednotka ceny.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: za nemovitost
  - 2: za měsíc
  - 3: za m2
  - 4: za m2/měs.
  - 5: za m2/rok
  - 6: za rok
  - 7: za den

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_kind_a_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispozice. Jedná se o počet obyvatelných pokojů. Je-li požadovaná samostatná kuchyně, je nastavena hodnota "1" v elementu "flat_kind_b"
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_kind_a_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispozice. Jedná se o počet obyvatelných pokojů. Je-li požadovaná samostatná kuchyně, je nastavena hodnota "1" v elementu "flat_kind_b"
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_kind_a_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispozice. Jedná se o počet obyvatelných pokojů. Je-li požadovaná samostatná kuchyně, je nastavena hodnota "1" v elementu "flat_kind_b"
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_kind_b" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispozice. Pomocný element elementů "flat_kind_a_0, flat_kind_a_A, flat_kind_a_B", je-li hodnota "1", je vyžadovaná samostatná kuchyně.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_number_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podlaží
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_number_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podlaží
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_number_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podlaží
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floors_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží v domě
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floors_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží v domě
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floors_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží v domě
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková podlahová plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková podlahová plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková podlahová plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rooms_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celkový počet místností v domě
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 6: dům nebo vilu
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rooms_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celkový počet místností v domě
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rooms_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celkový počet místností v domě
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh objektu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: dřevěný
  - 1: cihlový
  - 2: kamenný
  - 3: montovaný
  - 4: panelový
  - 5: skeletový
  - 6: smíšený
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_condition" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav objektu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: velmi dobrý
  - 1: dobrý
  - 2: špatný
  - 3: ve výstavbě
  - 4: projekt
  - 5: novostavba
  - 6: určený k demolici
  - 7: před rekonstrukcí
  - 8: po rekonstrukci
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ownership" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastnictví
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: osobní
  - 1: družstevní
  - 2: jiné
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rent_building_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh bytu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: v rodinném domě
  - 1: v bytovém domě (v soukromém vlastnictví)
  - 2: v bytovém domě (družstevní nebo společenství vlastníků)
  - 3: v penzionu
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_location" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Umístění objektu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 3: pozemek
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: centrum obce
  - 1: klidná část obce
  - 2: rušná část obce
  - 3: okraj obce
  - 4: sídliště
  - 5: polosamota
  - 6: samota
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Poloha objektu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: řadový
  - 1: rohový
  - 2: v bloku
  - 3: samostatný
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ domu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 6: dům nebo vilu
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: přízemní
  - 1: patrový
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="commercial_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Účel budovy
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: sklad
  - 1: výroba
  - 2: obchodní centrum
  - 3: nákupní středisko
  - 4: průmyslový areál
  - 5: jiný atypický
  - 6: administrativní
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="estate_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh pozemku
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: pro komerční výstavbu
  - 1: pro bydlení
  - 2: zemědělský
  - 3: les
  - 4: trvalý travní porost
  - 5: zahrada
  - 6: jiný atypický
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="surroundings_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Charakter okolní zástavby
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: obytná
  - 1: obchodní a obytná
  - 2: obchodní
  - 3: komerční
  - 4: průmyslová
  - 5: venkovská
  - 6: rekreační
  - 7: rekreačně nevyužitelná
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="hotel_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ zařízení
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: hotel
  - 1: penzion / ubytovna
  - 2: restaurace
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh prostor
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 9: komerční prostor
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: kanceláře
  - 1: obchodní
  - 2: skladovací
  - 3: jiné atypické
  - 4: výrobní
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_core" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Bytové jádro
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: umakartové
  - 1: zděné
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flats_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet bytů celkem
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 8: nájemní dům
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flats_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet bytů celkem
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flats_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet bytů celkem
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Zastavěná plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 3: pozemek
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Zastavěná plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="plot_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha parcely [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="plot_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha parcely [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="underground_floors_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží pod zemí
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="underground_floors_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží pod zemí
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="balcony_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha balkónu, teras, popř. lodžie [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="balcony_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha balkónu, teras, popř. lodžie [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dílna [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dílna [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="outer_communication_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha vnějších komunikací [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="outer_communication_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha vnějších komunikací [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garden_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha zahrady [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garden_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha zahrady [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="green_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další zelené plochy [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="green_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další zelené plochy [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="estate_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastní pozemek [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="estate_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastní pozemek [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ceiling_height_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška stropu [cm]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ceiling_height_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška stropu [cm]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="cellar_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha sklepů [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="cellar_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha sklepů [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="length_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Délka [m]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="length_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Délka [m]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="width_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Šířka [m]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="width_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Šířka [m]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="height_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška [m]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="height_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška [m]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_offices_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných kanceláří
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_offices_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných kanceláří
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_ground_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v přízemí [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_ground_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v přízemí [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_ground_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v přízemí [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_attic_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v podkroví [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_attic_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v podkroví [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_attic_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v podkroví [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_age_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stáří objektu [počet let]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_age_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stáří objektu [počet let]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_flats_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných bytů
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 5: historický objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_flats_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných bytů
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_flats_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných bytů
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="total_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="total_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="total_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="parking_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst k parkování
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 9: komerční prostor
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="parking_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst k parkování
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="production_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výrobní plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="production_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výrobní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="production_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výrobní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="operating_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Provozní plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="operating_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Provozní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="operating_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Provozní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="shop_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Obchodní plocha [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="shop_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Obchodní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="shop_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Obchodní plocha [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="store_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha skladů [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 9: komerční prostor
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="store_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha skladů [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="store_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha skladů [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="pool_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha bazénu [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="pool_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha bazénu [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet kanceláří
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet kanceláří
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha kanceláří [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha kanceláří [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_area_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha kanceláří [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_premise_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha dílny a provozovny [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_premise_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha dílny a provozovny [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nolive_total_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha nebytových prostor [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 8: nájemní dům
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nolive_total_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha nebytových prostor [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garage_area_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Garáž [m2]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garage_area_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Garáž [m2]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seats_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seats_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seats_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="beds_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet lůžek
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="beds_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet lůžek
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="beds_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet lůžek
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_facilities" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení domu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: garáž
  - 1: výtah
  - 2: parkoviště
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_facilities_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení domu
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="telecomunication" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Telekomunikace
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: telefon
  - 1: internet
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="telecomunication_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Telekomunikace
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="networks" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Sítě
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: satelit
  - 1: kabelová TV
  - 2: kabelové rozvody
  - 3: ostatní rozvody
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="networks_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Sítě
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="equipment" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: vybaveno
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="heating" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Topení
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: lokální plynové
  - 1: lokální na tuhá paliva
  - 2: lokální elektrické
  - 3: ústřední plynové
  - 4: ústřední na tuhá paliva
  - 5: ústřední elektrické
  - 6: ústřední dálkové
  - 7: jiné
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="heating_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Topení
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="transport" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dopravní dostupnost
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 3: pozemek
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: vlak
  - 1: dálnice
  - 2: silnice
  - 3: MHD nebo IDS
  - 4: autobus
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="transport_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dopravní dostupnost
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="electricity" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Elektřina
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: 120V
  - 1: 230V
  - 2: 380V / 400V
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="electricity_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Elektřina
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="water" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Voda
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: studna nebo jiný vlastní zdroj
  - 1: dálkový vodovod
  - 2: v objektu musí být voda i rozvedena
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="water_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Voda
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gully" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Odpad
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: kanalizace
  - 1: čistička
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gully_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Odpad
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gas" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plyn
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: individuální
  - 1: plynovod
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gas_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plyn
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="facilities" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Občanská vybavenost
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
  - demand_type 4: byt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: škola
  - 1: školka
  - 2: zdravotnické zařízení
  - 3: pošta
  - 4: supermarket
  - 5: kompletní síť obchodů a služeb
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="facilities_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Občanská vybavenost
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nonresidential" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další nebytové prostory
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: garáž
  - 1: dvojgaráž
  - 2: přístřešek
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nonresidential_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další nebytové prostory
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="road_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ komunikace
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 3: pozemek
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
  - demand_type 11: malý objekt nebo garáž apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: betonová
  - 1: dlážděná
  - 2: asfaltová
  - 3: neupravená
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="road_type_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ komunikace
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="stairs" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Schodiště
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 5: historický objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 9: komerční prostor
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: dřevěné
  - 1: kamenné
  - 2: betonové
  - 3: kovové
  - 4: zábradlí nebo madlo
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="stairs_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Schodiště
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="green" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Zeleň
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 1: zemědělský objekt
  - demand_type 6: dům nebo vilu
  - demand_type 7: hotel, penzion nebo restauraci
  - demand_type 8: nájemní dům
  - demand_type 10: chatu nebo rekreační objekt apod.
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: stromy nebo keře
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="easy_access" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Bezbariérový přístup
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 4: byt
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: bezbariérový byt
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="social" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Sociální zařízení
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 2: komerční objekt
  - demand_type 9: komerční prostor
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: požadováno sociální zařízení
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="engineering_networks" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Inženýrské sítě
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: voda
  - 1: kanalizace
  - 2: plyn
  - 3: elektřina
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="protection" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Umístění v chráněných krajinných lokalitách
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: ochranné pásmo
  - 1: národní park
  - 2: CHKO
Po tomto elementu může následovat pomocný stejnojmenný element s postfixem "_any".
V případě, že je hodnota tohoto pomocného elementu "1", znamená to, že poptávajícímu postačí,
aby nabízená nemovitost splňovala alespoň jeden z požadovaných atributů kritéria (logika OR).
V opačném případě poptávající hledá nemovitost, která má všechny požadované atributy kritéria (logika AND).

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="protection_any" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Umístění v chráněných krajinných lokalitách
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office_equipment" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení kanceláře
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 9: komerční prostor
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: požadováno vybavení kanceláře
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_category" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispoziční řešení domu
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 6: dům nebo vilu
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: jednogenerační
  - 1: dvougenerační
  - 2: třígenerační
  - 3: vícegenerační
  - 4: možnost přestavby na dvougenerační
  - 5: možnost přestavby na třígenerační
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_ulic_sire_0" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Uliční šíře [m]
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: na tomto kritériu nezáleží
  - 1: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium přesně takové, jako je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 2: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium minimálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 3: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium maximálně takové, jaké je uvedené v následujícím pomocném elementu
  - 4: poptávaná nemovitost musí mít toto kritérium v mezích, jaké jsou uvedeny v následujících pomocných elementech

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_ulic_sire_A" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Uliční šíře [m]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Pomocný element s postfixem _A. Hodnota určuje horní nebo spodní hranici intervalu požadovaného kritéria. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_ulic_sire_B" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Uliční šíře [m]
Pomocný element předchozího elementu. Výskyt viz. předchozí element.
Další pomocný element s postfixem _B. Hodnota určuje horní hranici intervalu požadovaného kritéria a to jen tehdy jedná-li se o interval typu "od-do".
Spodní hranice intervalu je pak uložena v pomocném elementu s postfixem _A. Typ intervalu udává hodnota předchozího elementu s postfixem _0.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_teren" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Terén pozemku
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: rovina
  - 1: mírný svah
  - 2: svah
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_vjezd" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vjezd na pozemek
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: pozemek má mít vjezd
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_stavba" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Možnost stavby na pozemku
Element i jeho případné pomocné elementy se mohou vyskytovat pouze pro typ poptávky:
  - demand_type 3: pozemek
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že poptávající požaduje nemovitost, která odpovídá atributu na pozici znaku.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = u hledané nemovitosti vyžadováno, "0" = nemusí být)
  - 0: samostatně stojící dům
  - 1: řadový dům
  - 2: polořadový dům
  - 3: 1/2 dvojdomku
  - 4: dvojdomek
Je-li poptávajícím požadován více než jeden atribut kritéria, postačí, když bude vyhovovat alespoň jeden z nich.
Je-li požadovaných atributů tohoto kritéria více, spojují se logikou OR.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="locality" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:all>
                                        <xs:element name="locality_par" maxOccurs="10" minOccurs="1">
                                            <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>
    
                                        
Určení lokality poptávané nemovitosti. Určení požadované lokality je vždy minimálně jedno, maximálně deset.

                                            </xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:all>
                                                    <xs:element name="type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Určuje typ požadavku na lokalitu. Nemovitost se musí nacházet v této lokalitě / nemovitost se nesmí nacházet v této lokalitě.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - include: nemovitost se musí vyskytovat ve vybrané lokalitě
  - exclude: nemovitost se nesmí vyskytovat ve vybrané lokalitě (má přednost před [include])

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="level" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
UIR level výchozího bodu nebo správního celku, požadované (popř. nepožadované) lokality.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: okres
  - 2: kraj
  - 3: obec
  - 7: ulice
  - 11: adresa
  - 17: měst. část
  - 18: část obce / kat. území

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="addr" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
UIR kód odpovídající pro uvedený level výchozího bodu nebo správního celku, požadované (popř. nepožadované) lokality.
Informace k UIR kódům získáte na adrese http://forms.mpsv.cz/uir/

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_kraj" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název kraje. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_okres" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název okresu. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_obec" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název obce. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_cobce" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název části obce. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_mcast" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název městské části. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_ulice" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název ulice. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_pobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název pražského obvodu. Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_nobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název městského obvodu (jen Praha). Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="nazev_sobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název správního obvodu (jen Praha). Popisuje textově adresu požadované nebo vylučující lokality.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="gps_n" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Je-li požadovaná lokalita zadaná geometrickým určením, bude zde GPS souřadnice výchozího bodu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="gps_e" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Je-li požadovaná lokalita zadaná geometrickým určením, bude zde GPS souřadnice výchozího bodu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="distance" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Vzdálenost v metrech od výchozího bodu, do které je vyžadovaná poptávaná nemovitost.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="sector" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Maska geometrického určení hledané nemovitosti.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: v okruhu
  - 1: na sever
  - 2: na jih
  - 3: na západ
  - 4: na východ

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                </xs:all>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:all>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="error" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="code" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Číselný kód chyby.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_cz" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v češtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_en" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>