Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

XML schéma detailu nabídky

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element name="advert_detail" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="advert_id" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jedinečný identifikátor nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="last_edit_unix" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Unix datum poslední změny této pop.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="status" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav nabídky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: vymazáno / v archívu
  - 1: zavedeno v systému

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_function" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ zakázky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: prodej
  - 2: pronájem
  - 3: výměna

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ nemovitosti.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: zemědělské objekty
  - 2: komerční objekty
  - 3: pozemky
  - 4: byty
  - 5: historické objekty
  - 6: domy a vily
  - 7: hotely, penziony a restaurace
  - 8: nájemní domy
  - 9: komerční prostory
  - 10: chaty a rekreační objekty
  - 11: malé objekty a garáže

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seller_rkid" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Makléř nabídky. ID makléře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kancelář nabídky. ID kanceláře.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rkid" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastní identifikátor nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="birthday" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Datum vzniku nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="pay_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Akceptovatelné financování této nemovitosti.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: nezáleží
  - 1: jen s úvěrem v naší kanceláři
  - 2: jen s hotovostí nebo prodává jinou nemovitost
  - 3: jen hotovost

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_title" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Titulek nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_title_en" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Titulek nabídky v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_title_ge" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Titulek nabídky v němčině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="basic_description" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podrobný popis nabídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="basic_description_en" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podrobný popis nabídky v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="basic_description_ge" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podrobný popis nabídky v němčině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Cena nabízené nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_currency" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Měna ceny.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: CZK
  - 2: USD
  - 3: EUR

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_unit" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jednotka ceny.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: za nemovitost
  - 2: za měsíc
  - 3: za m2
  - 4: za m2/měs.
  - 5: za m2/rok
  - 6: za rok
  - 7: za den

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_noshow" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nezobrazovat cenu.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: zobrazovat cenu
  - 1: cena v RK
  - 2: cena k jednání

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_note" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Poznámka k ceně.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_note_en" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Poznámka k ceně v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_note_ge" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Poznámka k ceně v němčině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="video_url" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
URL virtuální prohlídky.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
UIR kód příslušný k level v následujícím elementu. Udává umístění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_level" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
UIR level. Společně s přechozím elementem udává umístění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_2" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód kraje umístnění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_1" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód okresu umístnění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_3" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód obce umístnění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_18" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód části obce umístnění nemovitosti.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_15" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód NOBVOD.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_23" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód SOBVOD.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="uir_25" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Kód NOBVOD - již se nepoužívá.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_kraj" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název kraje.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_okres" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název okresu.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_obec" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název obce.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_cobce" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název části obce. Je-li povolené zveřejnění čísla popisného, bude doplněno zde za název části obce.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_mcast" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název městské části. Není-li součástí adresy, bude tento element prázdný.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_ulice" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název ulice. Není-li povolené zveřejnění ulice, bude tento element prázdný. Je-li povolené zveřejnění čísla orientačního, bude doplněno zde za název ulice.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_pobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název pražského obvodu. Neexistuje-li pro danou adresu, bude element prázdný.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_sobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název správního obvodu. Neexistuje-li pro danou adresu, bude element prázdný.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nazev_nobvod" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - název NUTS4 obvodu. Neexistuje-li pro danou adresu, bude element prázdný. Již se nepoužívá.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="psc" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Textová adresa - směrovací číslo.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="extra_info" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Aktivní / Rezervace / Prodáno.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: aktivní nabídka
  - 1: rezervace
  - 2: realizováno

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="excluzive" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nabízeno výhradně.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: nabízeno nevýhradně
  - 1: nabízeno výhradně

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="web_tip" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Náš tip.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: běžná nabídka
  - 1: náš tip

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="no_show_web_face" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Nepublikovat.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: publikovat nabídku
  - 1: nepublikovat nabídku

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_commission" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Cena - provize
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: neurčeno
  - 1: cena je včetně provize
  - 2: uvedená cena je bez provize

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_charge" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Cena - poplatky.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: neurčeno
  - 1: cena je včetně poplatků
  - 2: uvedená cena je bez poplatků

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_vat" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Cena - DPH.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: neurčeno
  - 1: cena je včetně DPH
  - 2: uvedená cena je bez DPH

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="advert_price_legal_services" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Cena - právní servis.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 0: neurčeno
  - 1: cena je včetně právního servisu
  - 2: uvedená cena je bez služeb právního servisu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gps_n" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Orientační umístnění nemovitosti v GPS.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gps_e" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Orientační umístnění nemovitosti v GPS.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_kind" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispozice
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_number" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podlaží
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floors" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží v domě
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková podlahová plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 6: domy a vily
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rooms" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celkový počet místností v domě
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 6: domy a vily
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh objektu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: dřevěný
  - 2: cihlový
  - 3: kamenný
  - 4: montovaný
  - 5: panelový
  - 6: skeletový
  - 7: smíšený

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_condition" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stav objektu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: velmi dobrý
  - 2: dobrý
  - 3: špatný
  - 4: ve výstavbě
  - 5: projekt
  - 6: novostavba
  - 7: určený k demolici
  - 8: před rekonstrukcí
  - 9: po rekonstrukci

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ownership" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastnictví
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: osobní
  - 2: družstevní
  - 3: jiné

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="rent_building_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh bytu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: v rodinném domě
  - 2: v bytovém domě (v soukromém vlastnictví)
  - 3: v bytovém domě (družstevní nebo společenství vlastníků)
  - 4: v penzionu

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_location" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Umístění objektu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 3: pozemky
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: centrum obce
  - 2: klidná část obce
  - 3: rušná část obce
  - 4: okraj obce
  - 5: sídliště
  - 6: polosamota
  - 7: samota

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_kind" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Poloha objektu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: řadový
  - 2: rohový
  - 3: v bloku
  - 4: samostatný

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ domu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: přízemní
  - 2: patrový

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="commercial_kind" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Účel budovy
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: sklad
  - 2: výroba
  - 3: obchodní centrum
  - 4: nákupní středisko
  - 5: průmyslový areál
  - 6: jiný atypický
  - 7: administrativní

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="estate_kind" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh pozemku
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: pro komerční výstavbu
  - 2: pro bydlení
  - 3: zemědělský
  - 4: les
  - 5: trvalý travní porost
  - 6: zahrada
  - 7: jiný atypický

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="surroundings_type" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Charakter okolní zástavby
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: obytná
  - 2: obchodní a obytná
  - 3: obchodní
  - 4: komerční
  - 5: průmyslová
  - 6: venkovská
  - 7: rekreační
  - 8: rekreačně nevyužitelná

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="hotel_kind" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ zařízení
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: hotel
  - 2: penzion / ubytovna
  - 3: restaurace

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office_kind" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Druh prostor
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: kanceláře
  - 2: obchodní
  - 3: skladovací
  - 4: jiné atypické
  - 5: výrobní

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_core" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Bytové jádro
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: umakartové
  - 2: zděné

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flats" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet bytů celkem
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 8: nájemní domy
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Zastavěná plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 3: pozemky
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="plot_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha parcely [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="underground_floors" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží pod zemí
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="balcony_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha balkónu [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="terrace_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha teras [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dílna [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="outer_communication_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha vnějších komunikací [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garden_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha zahrady [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="green_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další zelené plochy [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="estate_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vlastní pozemek [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="ceiling_height" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška stropu [cm]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="loggie_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Lodžie [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="cellar_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha sklepů [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="length" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Délka nemovitosti [m]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="width" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Šířka nemovitosti [m]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="height" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výška nemovitosti [m]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_offices" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných kanceláří
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_ground" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v přízemí [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="usable_area_attic" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Užitná plocha v podkroví [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="object_age" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Stáří objektu [počet let]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="free_flats" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet volných bytů
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 5: historické objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="total_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="floor" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet podlaží
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="parking" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst k parkování
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="production_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Výrobní plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="operating_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Provozní plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="shop_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Obchodní plocha [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="store_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha skladů [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="pool_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha bazénu [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet kanceláří
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="offices_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha kanceláří [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="workshop_premise_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plocha dílny a provozovny [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nolive_total_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Celková plocha nebytových prostor [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 8: nájemní domy
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garage_area" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Garáž [m²]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="seats" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet míst
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="beds" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Počet lůžek
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="flat_facilities" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení domu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: garáž
  - 1: výtah
  - 2: parkoviště

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="telecomunication" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Telekomunikace
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: telefon
  - 1: internet

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="networks" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Sítě
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: satelit
  - 1: kabelová TV
  - 2: kabelové rozvody
  - 3: ostatní rozvody

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="equipment" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: vybaveno

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="heating" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Topení
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: lokální plynové
  - 1: lokální na tuhá paliva
  - 2: lokální elektrické
  - 3: ústřední plynové
  - 4: ústřední na tuhá paliva
  - 5: ústřední elektrické
  - 6: ústřední dálkové
  - 7: jiné

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="transport" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dopravní dostupnost
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 3: pozemky
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: vlak
  - 1: dálnice
  - 2: silnice
  - 3: MHD nebo IDS
  - 4: autobus

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="electricity" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Elektřina
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: 120V
  - 1: 230V
  - 2: 380V / 400V

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="water" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Voda
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: studna nebo jiný vlastní zdroj
  - 1: dálkový vodovod
  - 2: voda je v objektu i rozvedena

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gully" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Odpad
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: kanalizace
  - 1: čistička

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="gas" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Plyn
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: individuální
  - 1: plynovod

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="facilities" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Občanská vybavenost
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: škola
  - 1: školka
  - 2: zdravotnické zařízení
  - 3: pošta
  - 4: supermarket
  - 5: kompletní síť obchodů a služeb

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="nonresidential" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další nebytové prostory
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: garáž
  - 1: dvojgaráž
  - 2: přístřešek

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="road_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Typ komunikace
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 3: pozemky
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: betonová
  - 1: dlážděná
  - 2: asfaltová
  - 3: neupravená

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="stairs" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Schodiště
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: dřevěné
  - 1: kamenné
  - 2: betonové
  - 3: kovové
  - 4: zábradlí nebo madlo

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="green" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Zeleň
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: stromy nebo keře

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="easy_access" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Bezbariérový přístup
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 4: byty
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: bezbariérový byt

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="social" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Sociální zařízení
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 9: komerční prostory
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: ANO

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="engineering_networks" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Inženýrské sítě
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: voda
  - 1: kanalizace
  - 2: plyn
  - 3: elektřina

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="protection" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Umístění v chráněných krajinných lokalitách
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: ochranné pásmo
  - 1: národní park
  - 2: CHKO

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="office_equipment" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vybavení kanceláře
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 9: komerční prostory
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: ANO

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="building_category" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Dispoziční řešení domu
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 6: domy a vily
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: jednogenerační
  - 2: dvougenerační
  - 3: třígenerační
  - 4: vícegenerační
  - 5: možnost přestavby na dvougenerační
  - 6: možnost přestavby na třígenerační

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_ulic_sire" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Uliční šíře pozemku [m]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_teren" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Terén pozemku
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: rovina
  - 2: mírný svah
  - 3: svah

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_vjezd" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Vjezd na pozemek
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Hodnota tohoto kritéria je řetězec složený ze znaků "0" nebo "1". Znak "1" znamená, že nemovitost disponuje atributem na příslušné pozici znaku. Znak "0" znamená, že nemovitost nedisponuje tímto atributem.
Číselník: (pozice 0 = první znak řetězce zleva. Hodnota "1" = nemovitost diponuje příslušným atributem / vlastností, "0" = nemovitost nediponuje příslušným atributem / vlastností)
  - 0: ANO

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="re_stavba" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Možnost stavby na pozemku
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 3: pozemky
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: samostatně stojící dům
  - 2: řadový dům
  - 3: polořadový dům
  - 4: 1/2 dvojdomku
  - 5: dvojdomek

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="energy_efficiency_rating" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Energetická náročnost budovy
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: bez štítku
  - 2: A - Mimořádně úsporná
  - 3: B - Velmi úsporná
  - 4: C - Úsporná
  - 5: D - Méně úsporná
  - 6: E - Nehospodárná
  - 7: F - Velmi nehospodárná
  - 8: G - Mimořádně nehospodárná

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="energy_performance_summary" type="xs:double" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Ukazatel energetické náročnosti v [kWh/m2/rok]
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="energy_performance_certificate" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Podle vyhlášky
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. V případě, že se nevyskytuje, je považován za makléřem neuvedený.
  - advert_type 1: zemědělské objekty
  - advert_type 2: komerční objekty
  - advert_type 4: byty
  - advert_type 5: historické objekty
  - advert_type 6: domy a vily
  - advert_type 7: hotely, penziony a restaurace
  - advert_type 8: nájemní domy
  - advert_type 9: komerční prostory
  - advert_type 10: chaty a rekreační objekty
  - advert_type 11: malé objekty a garáže
Číselná hodnota určuje kritérium jedním z atributů. Význam hodnoty určuje číselník.
Číselník: (číselná hodnota určuje jednu z možností)
  - 1: 148/2007 Sb.
  - 2: 78/2013 Sb.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="sr_sub" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Tento element určuje podtyp nemovitosti dle číselníku sreality.cz . Vyskytovat se může jen u uvedených typů nemovitostí a pro každý typ platí jiný číselník.
Číselník platný pro advert_type 2 (komerční objekty):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Kanceláře
  - 2: Sklady
  - 3: Výroba
  - 4: Obchodní prostory
Číselník platný pro advert_type 3 (pozemky):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Pro komerční výstavbu
  - 2: Pro bydlení
  - 3: Zemědělská půda
  - 4: Les
  - 5: Trvalý trávní porost
  - 6: Zahrada
  - 7: Rybníky
  - 8: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 6 (domy a vily):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Rodinný
  - 2: Vily
  - 3: Na klíč
  - 4: Dřevostavby
  - 5: Nízkoenergetické
Číselník platný pro advert_type 7 (hotely, penziony a restaurace):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Ubytování
  - 2: Restaurace
Číselník platný pro advert_type 9 (komerční prostory):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Kanceláře
  - 2: Sklady
  - 3: Výroba
  - 4: Obchodní prostory
Číselník platný pro advert_type 10 (chaty a rekreační objekty):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Chaty
  - 2: Chalupy
  - 3: Zemědělské usedlosti

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="cr_sub" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Tento element určuje podtyp nemovitosti dle číselníku ceskereality.cz . Vyskytovat se může jen u uvedených typů nemovitostí a pro každý typ platí jiný číselník.
Číselník platný pro advert_type 2 (komerční objekty):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Kanceláře
  - 2: Kancelářská budova
  - 3: Stánek
  - 4: Obchod
  - 5: Velkoprodejna
  - 6: Obchodní dům
  - 7: Sklad
  - 8: Velkosklad
  - 9: Sportovní zařízení
  - 10: Autokemp
  - 11: Night klub
  - 12: Dílna
  - 13: Výrobní objekt
  - 14: Továrna
  - 15: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 3 (pozemky):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Louka
  - 2: Orná půda
  - 3: Stavební parcela
  - 4: Provozní plocha
  - 5: Zahrada
  - 6: Les
  - 7: Pastvina
  - 8: Vodní plocha
  - 9: Ovocný sad
  - 10: Vinice
  - 11: Vinice + sklípek
  - 12: Chmelnice
  - 13: Lom
  - 14: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 5 (historické objekty):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Zámek
  - 2: Panství
  - 3: Historický dům
  - 4: Církevní objekt
  - 5: Hrad, tvrz
  - 6: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 6 (domy a vily):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Vesnický RD
  - 2: Městský RD
  - 3: 1/2 rodinného domku
  - 4: Dvougenerační RD
  - 5: Zemědělská usedlost
  - 6: Vila
  - 7: Rezidence
  - 8: Rozestavěný RD
  - 9: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 7 (hotely, penziony a restaurace):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Hotel
  - 2: Interhotel
  - 3: Pension
  - 4: Rekreační chata
  - 5: Horská chata
  - 6: Kemp
  - 7: Hostinec
  - 8: Restaurace
  - 9: Bufet
  - 10: Kiosek
  - 11: Motorest
  - 12: Vinárna
  - 13: Kavárna
  - 14: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 8 (nájemní domy):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Činž. dům bytový i nebytový
  - 2: Činž. dům bytový
  - 3: Činž. dům nebytový
  - 4: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 9 (komerční prostory):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Kanceláře
  - 2: Kancelářská budova
  - 3: Stánek
  - 4: Obchod
  - 5: Velkoprodejna
  - 6: Obchodní dům
  - 7: Sklad
  - 8: Velkosklad
  - 9: Sportovní zařízení
  - 10: Autokemp
  - 11: Night klub
  - 12: Dílna
  - 13: Výrobní objekt
  - 14: Továrna
  - 15: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 10 (chaty a rekreační objekty):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Chata
  - 2: Chalupa
  - 3: Zahradní domek
  - 4: Vinný sklípek
  - 5: Ostatní
Číselník platný pro advert_type 11 (malé objekty a garáže):
  - 0: Nezadáno
  - 1: Garáž
  - 2: Mobilní buňka

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="garsonka_atyp" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="0" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Garsonka nebo atypický byt
Element se může vyskytovat pouze u nabídek níže uvedených typů. Je-li dispozice bytu 1+kk a hodnota toho elementu je nastavena na "1", znamená to, že se jedná o garsonku. Je-li hodnota toho elementu nastavena na "2", znamená to, že se jedná o atypický byt.
  - advert_type 4: byty

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="photos" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Jsou-li k nabídce přidané nějaké fotografie, bude zde každá zastoupena elementem "photo"

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="photo" maxOccurs="50" minOccurs="0">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="picture_id" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Identifikátor obrázku. Nemá zvláštní význam.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="description" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Popis obrázku.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="description_en" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Popis obrázku v angličtině.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="title_flag" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Je-li nastaveno na "1" je obrázek označen jako titulní.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="primary_flag" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Je-li nastaveno na "1" neměl by být obrázek publikován.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="order" type="xs:integer" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Pořadí obrázku v jakém má být publikován.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="url_mini" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
URL pro stažení miniatury obrázku 80 px x 60 px.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="url_tn" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
URL pro stažení středního obrázku 640 px x 480 px.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="url_large" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
URL pro stažení velkého obrázku 800 px x 600 px.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="url_large_ar" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
URL pro stažení velkého obrázku bez výplně.
Maximální šířka obrázku může být 3200px a maximální výška 2400px.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="public_documents" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Další veřejné dokumenty k nabídce. Vždy je k dispozici tzv. veřejná vitrínka v elementu "advert_pdf"

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="advert_pdf" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                            <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>
    
                                        
URL pro stažení PDF veřejné vitrínky.

                                            </xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element name="other_public_documents" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                                            <xs:complexType>
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="mime_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
MIME typ dokumentu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="content_type" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Druh dokumentu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="name" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
Název dokumentu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element name="url_doc" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                                        <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>
    
                                                    
URL pro stažení dokumentu.

                                                        </xs:documentation>
                                                        </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:complexType>
                                        </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="error" maxOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="code" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="1" >
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Číselný kód chyby.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_cz" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v češtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="err_en" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>
    
                            
Slovní popis chyby v angličtině.

                                </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="div" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>