Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


 1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
 2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Aktuální verze a historie verzí ReeGO Importního rozhraní

Verze 3.00

od 27.4.2016

Nové funkce:

 • K získání XML verze 3.00 je nutné nově volat get_XML3.00.php

 

----------------------------------------------------------------------

Verze 2.x a starší nemají podporu archivních poptávek a nabídek.

 

Verze 2.06

od 1.3.2016

Nové funkce:

 • Byl přidán nový element <nazev_ulice> v detailu nabídky nesoucí název ulice. 
 • Byly přidány nové elementy v detailu poptávky <nazev_kraj>, <nazev_okres> , <nazev_obec> ,  <nazev_cobce> , <nazev_mcast> , <nazev_ulice> , <nazev_pobvod> ,  <nazev_nobvod> a <nazev_sobvod> nesoucí názvy příslušných objektů. 
 • K získání XML verze 2.06 je nutné nově volat get_XML2.06.php

Verze 2.05

od 2.2.2015

Nové funkce:

 • Byly přidány nové elementy lokality pro Pražské obvody v XML detailu nabídky. <nazev_pobvod>,<nazev_nobvod>,<nazev_sobvod>,<uir_15>,<uir_23> a <uir_25>.
 • Ve výpisech nabídek a poptávek byl přidán element <no_show_web_face>, který říká, že se nabídka nemá zveřejňovat. Dříve byl tento element dostupný jen v XML detailu nab. a popt.
 • K získání XML verze 2.05 je nutné nově volat get_XML2.05.php

Verze 2.04

od 28.1.2015

Nové funkce:   

 • K získání XML verze 2.04 je nutné nově volat get_XML2.04.php

Oprava chyb:

 • V elementu <order> XML detailu nabídky se někdy nepropisovalo pořadí foto. Tato chyba byla opravena.

Verze 2.03

od 17.10.2013

Nové funkce:

 • V systému je nově k dispozici také fotografie "photo_large_ar". Jedná se o foto se zachovaným poměrem stran zdrojové fotografie a bez barevného doplnění. URL pro stažení této fotografie je k dispozici v XML detailu nabídky <url_large_ar>. Element je dostupný pouze ve verzi XML 2.03. Fotografie k zakázkám vložené do systému ve verzi databáze ReeGO 2.79 nebo starší budou dostupné pouze 800x600 s barevným doplněním. URL pro stažení starší verze fotografie bude vrácena v elementu <url_large_ar>. Není tak nutné ošetřovat přítomnost nové verze fotografie a vždy vybírat hodnotu nového elementu. Starší typ fota s barevným doplněním o rozměrech 800x600 bude dále z důvodu zachování kompatibility k dispozici (viz element <url_large>).     
 • K získání XML verze 2.03 je nutné nově volat get_XML2.03.php

 

Verze 2.02

od 9.4.2013

Nové funkce:

 • Změna datového typu ceny nemovitosti. Hodnota "advert_price" je od verze 2.02 včetně, typu double. Ve starších verzích XML bude vrácená hodnota vždy zaokrouhlena na celé číslo.
 • K získání těchto hodnot je nutné volat poslední verzi dokumentu get_XML2.02.php

 

Verze 2.01

od 1.1.2013

Nové funkce:

 • Do detailu nabídky byly přidány elementy (energy_efficiency_rating, energy_performance_summary a energy_performance_certificate). Jedná se o položky specifikující energetickou náročnost budov.
 • K získání těchto hodnot je nutné volat verzi dokumentu get_XML2.01.php

Verze 2.00


Nové funkce:

 • Do detailu nabídky byly přidány elementy (nazev_kraj, nazev_okres, nazev_obec, nazev_cobce, nazev_mcast, nazev_ulice a psc). Jedná se o textové položky adresy nabízené nemovitosti. Přidané položky jsou vhodné pro servery, které nedisponují vlastní databází UIR. Podle nastavené úrovně zabezpečení adresy se vyplňují jen ty položky, které mají být zveřejněny, utajené položky se prezentují jako prázdné elementy. U nabídek s povoleným zveřejněním čísla popisného popř. orientačního jsou tato čísla přidána k řetězcům v elementech <nazev_cobce /> a <nazev_ulice />.
 • Změna přístupové URL. Již se nevolá dokument get_XML1.1.php ale get_XML2.0.php

 

Verze 1.11


Nové funkce:

 • Do detailu nabídky byla přidána položka virtuální prohlíkda:  "video_url" (string[128])

 

Verze 1.10


Nové funkce:

 • Import seznamu poptávek
 • Import detailu poptávky
 • Přidání elementů <cr_sub> a <sr_sub> (podtyp nemovitosti dle standardu sreality.cz a ceskereality.cz)
 • Přidání elementů <advert_price_commission/>, <advert_price_charge/>, <advert_price_vat/>, <advert_price_legal_services/>, <no_show_web_face/>
 • Přidáno do číselníku stav "Prodáno" element <extra_info/>
 • Změna přístupové URL. Již se nevolá dokument get_XML.php ale get_XML1.1.php 


Oprava chyb:

 • oprava URL pro stažení foto makléřů
 • oprava URL pro stažení veřejných dokumentů