Importní rozhraní

Služba určená pro import veřejných dat do aplikací třetích stran z ReeGO24. Například pro import na vaše stránky a nebo jiné projekty většího rozsahu.

Náročnost nasazení:

odbornější přístup
Časová náročnost nasazení:
několik hodin


  1. Funguje na principu získávání XML dat ze serverů ReeGO.
  2. Časová náročnost nasazení služby může být řádově několik hodin až dní a vyžaduje odbornější znalosti v oblasti programingu.

© ReeGO Development s.r.o.
Všechny dokumenty nacházející se v této sekci slouží jako manuál a technická dokumentace pro zákazníky systémů ReeGO. Žádná část manuálu nesmí být kopírována ani přenášena jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak), ani uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení ReeGO Development s.r.o. Výjimku tvoří pouze zdrojové kódy příkladů, které pro účely tvorby programového kódu mohou být kopírovány i měněny.

Úvod a popis importního rozhraní ReeGO

Úvod


Importní rozhraní ReeGO je služba určená pro export dat z aplikace ReeGO a jejich následného využití v cizím prostředí. Tato data jsou využívána především ke zveřejnění na vlastních webových stránkách realitních kanceláří. Ačkoli lze k těmto účelům využít jiné služby (pro nasazení jednodušší), a to webFace, mohou být vaše požadavky takové, že je nemůže služba webFace uspokojit. Na rozdíl od webFace se u XML importu nepřenáší data ve formě už jakéhosi polotovaru připraveného k účelům prezentace na webových stránkách, nýbrž jako data ve formě XML dokumentů. Takto získaná data pak můžete využít k libovolným účelům. Drobnou výhodou pro někoho může být jistota, že drží svá data ve vlastní režii. Abyste mohli využít dat z XML dokumentů pro vlastní webové prezentace, musíte je, na rozdíl od webFace, nejdříve zpracovat do srozumitelné podoby. Tady je již nutná znalost programování a řádné prostudování této dokumentace.

Pojmy


Klient: vaše aplikace (web)
Server: ReeGO REAL XML server

Obecné informace


Komunikace klientské aplikace s rozhraním serveru je realizována pomocí XML dokumentů generovaných na straně serveru a poskytovaná vaší klientské aplikaci. Klient si volí časový interval pro komunikaci se serverem. Časový interval by neměl být kratší, než 60 minut. Důrazně doporučujeme tento interval dodržet. Jednotlivá volání jsou zaznamenávána do logu, tak aby bylo možné rozlišit operace klientů. Na základě informací logu Vás můžeme informovat popř. doporučit řešení nedostatků v komunikaci se serverem. Pomocí informací z logu můžeme monitorovat síťový provoz a zjišťovat, zda nedošlo k pokusu o průnik do systému.

Dříve než začnete


Data pro export ke klientům jsou veřejná a určená pro účel publikování na webech. Z toho důvodu není přenos dat zabezpečen SSL nebo jinou technologií. Minimalizovali jsme zabezpečení na úrovni přístupu k serveru a to tak že před první komunikací je nutné nastavit IP adresu klienta. Jiný klient než ten, který je uvedený v hlavní konfiguraci, nebude mít k XML datům přístup. Pro nastavení IP adresy klienta se obraťte na technickou podporu ReeGO.

Pro získání veškerých dat použijte tuto URL adresu: http://xml.reego.cz/get_XML3.00.php?cust_name=jméno_databáze&cust_pass=heslo

Popis parametrů:

cust_name: povinný parametr Jméno databáze. Jméno Vám přidělí pracovník technické podpory ReeGO.
cust_pass: nepoviný parametr. V případě že chcete přístup zabezpečit heslem je možné zažádat o přidělení hesla u pracovníka technické podpory.

 

Kroky nezbytné pro aktivaci služby do provozu 


Požádejte písemně nebo telefonicky oddělení naší technické podpory nebo našeho obchodního zástupce o aktivaci služby.