Zálohování dat


ReeGO REAL data jsou dokonale zabezpečena proti ztrátě. Kromě vnitřních záloh dat a stavu serverů, které považujeme za standard, poskytujeme našim klientům možnost archivovat si data ReeGO REAL na vlastních datových médiích. I když ze struktury ReeGO serverového parku je evidentní, že ztráta dat je vyloučená, respektujeme přání našich klientů spravovat si zálohy dat také ve vlastní režii.

[Více o bezpečnosti zvenčí a zabezpečení dat ZDE.]

Pro tento účel má administrátor nebo vyšší vedoucí pracovník ve vaší kanceláři v ReeGO REAL přístup ke stahování datového obrazu celé databáze vaší společnosti, popř. kanceláře. Záloha je distribuována plná, včetně archivů ve formátu ZIP. V souboru se nacházejí jednotlivé tabulky ve formátu XLS (Microsoft Excel).