Statistiky a zdroje


Statistiky makléřů ocení hlavně manažeři a vedoucí pracovníci kanceláře. ReeGO REAL generuje sloupcové, koláčové i spojité grafy zvolených statisticky sledovaných akcí za libovolné časové období. Akcí se rozumí přihlášení uživatele, práce s klientem, zadání nové poptávky, prohlídka nemovitosti, uzavření rezervační smlouvy apod. Statistiky lze provádět jednotlivě pro jednoho pracovníka, nebo pro skupinu pracovníků. Stejně tak lze u statistiky jednoho pracovníka sledovat jednu nebo více akcí. Vše pohodlně ovládáte z karty statistiky.

Statistika zdrojů poskytuje přehled o zdrojích, ze kterých se klienti dozvěděli o vaší kanceláři. Může jím být právě web, na který jste exportovali nebo zaplacená reklama v mediích. Zdroje je možné libovolně přidávat a mazat. Tato statistika poslouží k vyhodnocení odezvy a k posouzení, zda vaše reklama má očekávaný přínos.

Statistika nabídky poskytuje statické údaje o konkrétní nemovitosti. Z této statistiky je možné vyčíst počet zhlédnutí nabízené nemovitosti na klientské části ReeGO, dále počet prohlídek uskutečněných na této nemovitosti atd.

Všechny statistiky je možné generovat v PDF formátu a tak snadno vytisknout nebo odeslat elektronickou poštou.

[Více o PDF generátoru ZDE.]