Správa uživatelských účtů


V ReeGO REAL je kladen zvláštní důraz na bezpečnost proti úniku a zneužití dat.

[Více o bezpečnosti zvenčí a zabezpečení dat ZDE.]

Do ReeGO REAL se přihlašujete zadáním svého uživatelského jména a hesla ke svému účtu. Účty může vytvářet a spravovat pouze oprávněný uživatel. Pro každý účet je možné libovolně nastavit oprávnění pro různé úkony a to s úrovněmi "pro celou společnost", "pro celou kancelář", "jen pro vlastní" a "nepovolit". Kombinací nastavení těchto úrovní každému uživateli pro různé úkony lze vytvářet dokonalé prostředí pracovníka pro typ práce v ReeGO REAL. Příklad: makléři nemusí být povoleno vytváření uživatelských účtů, nahlížení do statistik, validace nabídek atd. Naopak řediteli kanceláře může být uděleno oprávnění nahlížet do statistik - ale jen jeho kanceláře, nikoliv celé společnosti. Podle vnitřní politiky kanceláře se dá nastavit, zda má mít makléř přístup ke kontaktním údajům klientů u nabídek nebo poptávek celé kanceláře nebo jen u vlastních. Snadno tak lze vytvořit účet např. brigádníkovi nebo začínajícímu pracovníkovi, který nemá ještě vybudovanou takovou důvěru, aby mohl nahlížet do kontaktů apod. Pracovníkovi, který nemá určitý úkon povolený, se tlačítka pro takový úkon ani nezobrazují. Např. tlačítka pro mazání nabídky se nezobrazují, nemá-li pracovník mazání nabídky povolené. Odepření oprávnění pro určité úkony pracovníkům není tedy jen výhodou bezpečnostní, ale také uživatelskou. Sami pracovníci oceňují, že nejsou obklopeni spoustou položek v menu, kterým úplně nerozumějí a ke své práci vůbec nepotřebují.

Úkonů a parametrů, u kterých se v ReeGO REAL nastavuje oprávnění, je mnoho. Aby je nemusel uživatel všechny procházet, existují v ReeGO REAL tzv. předdefinované role. Při přidávání nového účtu nemusí asistentky nebo oprávněný pracovník vůbec řešit jednotlivá nastavení oprávnění, stačí pouze vybrat předdefinovanou roli, do které nový pracovník patří - např. "Brigádník" nebo "Makléř". Předdefinované role jsou tedy něco jako šablony pro vytváření nových účtů. Oprávněný pracovník, přeje-li si to, může role upravovat do všech detailů, může je i přidávat a mazat. Oprávnění k danému účtu lze samozřejmě dále upravovat i dodatečně. Každý pracovník, který přidává nový účet, nemůže povýšit úroveň oprávnění k nějakému úkonu na vyšší stupeň, než který má sám. Systém je tak dokonale zabezpečen i proti pokusu o zmocnění se kontroly nad celým systémem.

Do každého účtu je možné přidat fotografie pracovníka (realitního makléře). Exportní můstky nabídek na realitní servery v ReeGO REAL jako jedny z mála na trhu umožňují i export rychlého kontaktu s fotografií makléře. Export kontaktu s fotografií lze individuálně pro konkrétní nabídku vypnout nebo zapnout. Fotografii s kontaktem na makléře je možné přidávat i do veřejných PDF vitrínek.

[Více o PDF generátoru ZDE.]

Uživatel si může měnit heslo a heslo mu také může být oprávněným pracovníkem resetováno.