Správa klientů


Karta "Volá klient":

Klient je nejcennější surovinou v realitním businessu. Se systémem ReeGO REAL se vám proto nestane, že poptávající klient zůstane zapomenut v šanonech poptávek, když v nabídce vaší kanceláře není v daném okamžiku vhodná nemovitost, která by mu vyhovovala. Klienti v ReeGO totiž nezanikají po ukončení kauzy, poptávky, ani nabídky. Vždy budete v obraze, pokud projeví zájem o služby kanceláře znovu. Na kartě "Volá klient" vždy před zahájením práce s klientem zjistíte, zda klient není již v systému evidován. Pokud ano, budete mít okamžitě přehled o předchozích jednáních, prohlídkách nemovitostí, atd. Každý makléř ocení znalost historie klientů. Karta "Volá klient" poslouží také jako pomocník pro zjištění, zda kontakt není jiná RK. Při nenalezení klienta se všechny údaje, zadané do vyhledávače, inteligentně předvyplní do formuláře nového klienta. Tím opět šetříte čas.

Ať už zápisy z jednání souvisí s konkrétní poptávkou, kauzou nebo nabídkou, vždy je naleznete na jednom místě.

Způsoby vedení kontaktů:

V ReeGO REAL existuje několik způsobů jak kontakt vést. Kontaktem může být Realitní kancelář, Ověřený klient, Standardní kontakt, lze přidat i rozpracovaného klienta.

U každého typu jsou povinné různé kontaktní údaje, různě se uplatňují i předem definovaná přístupová oprávnění jednotlivých makléřů. Např. kontakt typu Realitní kancelář vidí bez rozdílu všichni makléři s oprávněním "Pracovat s klientem", povinné údaje u toho typu jsou název RK, kontaktní email nebo GSM. Oproti tomu Standardní kontakt a Ověřený kontakt vidí makléři podle toho, zda je klient u objektu nabídky, nebo u objektu poptávky a dále podle oprávnění makléře vidět kontakt u nabídky či poptávky své vlastní, cizí v rámci kanceláře, nebo cizí v rámci celé společnosti.

[Více o oprávněních ZDE.]

Klienty je možné předat ke zpracování jiné osobě v kanceláři. Příjemce se o této skutečnosti ihned dozví v úkolech, popř. e-mailem nebo SMS.

Mezi klienty se může vyskytnout "realitní turista", který makléře jenom vláčí po prohlídkách, popřípadě klient porušující zásady slušného chování a všechny smlouvy. Od spolehlivých a poctivých klientů je těžko rozeznatelný. ReeGO REAL řeší tento problém tzv. ReeGO indexem. ReeGO index je obdoba bonity klienta vyjádřená číslem a na kartě je zobrazená oblíbenými hvězdičkami. Čím více hvězdiček, tím je klient váženější. ReeGO index se vytváří podle docházek na prohlídky, a dále podle počtu odmítnutých, ale vyhovujících nabídek atd. V kauzách se klient s vyšším ReeGO indexem zobrazuje prioritně. Proto může být i jako první informován telefonicky makléřem o nové nabídce. ReeGO index je jedna ze základních veličin pro řízení vztahu s klienty.

ReeGO REAL nezapomíná na soukromí klientů a jejich nedůvěru v digitálního makléře. Každý klient by měl být obeznámen s tím, že mu vaše kancelář nebude zasílat e-maily s obecným nebo propagačním sdělením, a že sdělení, která mu budou přicházet, se skutečně vztahují konkrétně k jeho poptávce. Přesto je nutné ctít přání klienta, který si nepřeje být informován elektronicky. V ReeGO REAL se dá u takového klienta zakázat zasílání automatických emailových sdělení. Zrušit odběr sdělení může sám klient jedním klikem přímo v e-mailu. O této skutečnosti bude makléř informován v úkolech, e-mailem, popřípadě SMS zprávou.

[Více o maileru a SMS bráně ZDE.]