Hardware, technické požadavky a specifikace ReeGO REAL


ReeGO REAL

  • můžete používat ihned
  • je dostupné kdekoliv na světě
  • žádná instalace, pro konfiguraci postačí pouze internetový prohlížeč a připojení k internetu
  • nemá žádné nároky na další serverový hardware v kanceláři a tak vám šetří další náklady

Parametry ReeGO REAL serverů

  • servery jsou provozovány v Praze a Brně v místech s odlišnou geologickou povahou na vlastním hardware.
  • servery jsou vzájemně synchronizovány, což umožňuje vzájemné zastoupení i v případě delšího výpadku v plném rozsahu až do odstranění závady. Ani v případě výpadku serveru vy, jako uživatel ReeGO REAL nic nepoznáte.
  • servery jsou pod stálým dohledem nonstop 24 hodin / 7dní v týdnu / 365 dní v roce
  • servery jsou připojeny do páteřních sítí NIXu
  • databáze je pravidelně zálohována
  • ReeGO REAL používá výhradně vlastní technologie. Nepoužívá žádné služby třetích stran, jako jsou mapové podklady, generátory grafů apod. ReeGO REAL není tedy závislé na dodávce těchto služeb.